csen
PO: 8:00 - 10:00   15:00 - 17:00
ST:  8:00 - 10:00   15:00 - 17:00
Slider

Zákaz pálení ve Středočeském kraji

Dobrý den,

v návaznosti na výstrahu ČHMÚ č. 000160 vstupuje v účinnost Nařízení kraje č. 3/2020 ze dne 20. 4. 2020 o stanovení podmínek k zabezpečení požární ochrany v době zvýšeného nebezpečí vzniku požáru.

V této souvislosti je v našem kraji do odvolání výstrahy vydán zákaz pálení.

Všichni občané, kterí měli nahlášeno pálení na webu https://paleni.izscr.cz/ budou o této situaci vyrozuměni prostřednictvím emailu.

Tento email byl odeslán všem starostům obcí na území SČK.

 

S pozdravem

por. Bc. Dominika Schejbalová

operační důstojník KOPIS

HZS Středočeského kraje

Upozornění - svoz komunálního odpadu 1x za 14 dní

Vážení spoluobčané,

dovolujeme si Vás upozornit, že od 1. 4. 2023 přechází svoz komunálního odpadu do režimu vývozu 1x za 14 dní.

Pro lepší přehled přikládáme kalendář, ve kterém jsou svozové dny označeny žlutou barvou.
Svozovým dnem i nadále zůstává pondělí.

 

kalendář svozů ko 2023

Poplatky pro rok 2023

Poplatky pro rok 2023

Poplatek za obecní systém odpadového hospodářství (Obecně závazná vyhláška č. 3/2021)

Poplatky za obecní systém odpadového hospodářství pro rok 2023 jsou stanoveny stejně jako v roce 2022, a to následovně:

  • 1000,- Kč za trvale hlášenou osobu,
  • 1000,- Kč za stavbu určenou k rekreaci,
  • 1000,- Kč za byt nebo dům, kde není hlášena žádná fyzická osoba

Úleva se poskytuje:

  1. osobám ve věku alespoň 65 let, a to od kalendářního roku následujícího po roce, ve kterém tento věk dovršily, ve výši 25% sazby poplatku,
  2. osobám nevidomým, osobám, které jsou považovány za závislé na pomoci jiných fyzických osob podle zákona upravujícího sociální služby, osobám, které jsou držiteli průkazu ZTP nebo ZTP/P ve výši 25% sazby poplatku.

 

Přehled nákladů a příjmů obce za provozování systému odpadového hospodářství:

Rok

Příjmy

Výdaje

Rozdíl

2019

   695 717 Kč

      769 689 Kč

-73 972 Kč

2020

   793 624 Kč

      930 703 Kč

-137 079 Kč

2021

   764 404 Kč

   1 068 780 Kč

-304 376 Kč

2022

881 000 Kč 1232 000 Kč -351 000 KčPro trvale hlášené osoby platí i nadále, že poplatek je možné hradit ve dvou stejných splátkách, vždy nejpozději do 31. 1. a do 31. 7. příslušného roku. Pokud nebude 1. polovina poplatku uhrazena do 31. 1., nebude poté již možné poplatek rozdělit na 2 splátky.

Poplatky za stavbu určenou k rekreaci nebo za byt a dům, ve kterých není hlášena k pobytu žádná fyzická osoba jsou splatné nejpozději do 31. 1. 2023

Poplatek za psa (Obecně závazná vyhláška č. 2/2021)

Sazba poplatku za kalendářní rok činí:

  • za jednoho psa 100 Kč,
  • za druhého a každého dalšího psa téhož držitele 200 Kč,
  • za každého psa, jehož držitelem je osoba starší 65 let 100 Kč.

Poplatky za psa jsou také splatné nejpozději do 31. 1. 2023

Veškeré poplatky můžete uhradit jak hotově v úředních hodinách na obecním úřadě, tak převodem na bankovní účet či prostřednictvím portálu https://platby-sc.cz/. Zároveň prosíme o placení poplatků roku 2023 až po Novém roce.

Informace pro platbu prostřednictvím bankovního převodu:

číslo bankovního účtu: 483990319/0800

variabilní symbol ve tvaru:

[část obce]

[RD/byt nebo chata]

[č.p. / č.e.]

Skorkov

1

Podbrahy

2

Otradovice

3

RD/byt

1

Chata

2

32

Příklad:

VS 1132 --> Skorkov č.p. 32

VS 3232 --> Otradovice č.e. 32

Prosíme, uveďte tuto identifikaci také do poznámky platby – nejlépe jméno majitele, číslo a typ objektu a část obce ve které se objekt nachází, případně i rok, pokud se jedná o platbu nedoplatku z roků předchozích.

csen
PO: 8:00 - 10:00   15:00 - 17:00
ST:  8:00 - 10:00   15:00 - 17:00