Svoz nebezpečného odpadu 10.10.2020 a velkoobjemové kontejnery 9.10.-11.10.2020

VELKOOBJEMOVÝ ODPAD [9.10.-11.10.2020]

Kontejnery na velkoobjemový odpad budou přistaveny od pátku odpoledne na obvyklých místech: 

Skorkov – zahrada Obecního úřadu
Otradovice – u tenisového hřiště

 

MOBILNÍ SVOZ NEBEZPEČNÝCH ODPADŮ A ODPADŮ URČENÝCH KE ZPĚTNÉMU ODBĚRU [10.10.2020]

   

Den a datum

sobota 10. 10. 2020

stanoviště

čas

Otradovice

8:00 – 8:20

Podbrahy

8:25 – 8:45

Skorkov- náves

8:50 – 9:10

 

Odpady, které budou přebírány:

  • nebezpečný odpad – oleje, znečištěné obaly, barvy, lepidla, pryskyřice, mastné tkaniny, ředidla, rozpouštědla, kyseliny, zásady, pesticidy, léky, AKU baterie, monočlánky, atd.
  • elektrospotřebiče – lednice, televize, monitory, zářivky, drobné elektrospotřebiče
  •   jelikož lednice, televize a monitory patří do systému zpětného odběru, budou tyto elektrospotřebiče převzaty pouze kompletní
  • pneumatiky – od osobních automobilů bez disků, ostatní pneumatiky (to znamená s disky, traktorové atd.) nebudou převzaty!

Nebude přebírán:

  • objemný odpad (nábytek, linolea, koberce, atd.)  – nejedná se o nebezpečný odpad!
  • stavební odpad (eternit) - není součástí mobilního sběru!

Mobilní svoz je určen pro ekologickou likvidaci odpadů vzniklých běžnou produkcí občanů, tzn., že by se při svozu neměly objevovat sudy plné olejů a jiných látek, větší množství chemikálií, atd.

Dále žádáme, aby chemické látky a pohonné hmoty byly uskladněny v odpovídajících obalech ( např. benzín nebyl v PET lahvích), aby mohl být odpad přepravován v souladu s předpisy.


PROSÍME O DODRŽOVÁNÍ PŘEDÁVANÝCH ODPADŮ!

Děkujeme.