csen
PO: 8:00 - 10:00   13:00 - 16:00
ST:  8:00 - 10:00   16:00 - 19:00
Slider

Poplatky pro rok 2021

POPLATKY

Poplatek za svoz komunálního odpadu

  • 750,- Kč za trvale hlášenou osobu,
  • 750,- Kč za stavbu určenou k rekreaci,
  • 750,- Kč za byt nebo dům, ve kterých není hlášena žádná fyzická osoba.

Pro trvale hlášené osoby platí i nadále, že poplatek je možné hradit ve dvou stejných splátkách, vždy nejpozději do 31. 1. a do 30. 6. 2021. Pokud nebude 1. polovina poplatku uhrazena do 31. 1. 2021, nebude poté již možné poplatek rozdělit na 2 splátky.

Poplatky za stavbu určenou k rekreaci nebo za byt a dům, ve kterých není hlášena k pobytu žádná fyzická osoba jsou splatné nejpozději do 31. 1. 2021.

Poplatek za psa

70,- Kč za 1 psa a 150,- Kč za každého dalšího psa.

Poplatky za psa jsou také splatné nejpozději do 31. 1. 2021.

 

Veškeré poplatky můžete uhradit jak hotově v úředních hodinách na obecním úřadě, tak převodem na bankovní účet.

číslo bankovního účtu: 483990319/0800

variabilní symbol ve tvaru [část obce][RD/byt nebo chata][č.p. nebo č.e.]

  • [část obce]

Skorkov

1

Podbrahy

2

Otradovice

3

  • [RD/byt nebo chata]

RD/byt

1

Chata

2

Příklad:

VS 1132 = Skorkov č.p. 32

VS 3232 = Otradovice č.e. 32

 

 Prosíme, uveďte tuto identifikaci také do poznámky platby – nejlépe jméno majitele, číslo a typ objektu a část obce ve které se objekt nachází.

csen
PO: 8:00 - 10:00   13:00 - 16:00
ST:  8:00 - 10:00   16:00 - 19:00