Tisková zpráva Pražské integrované dopravy - testování řidičů