csen
PO: 8:00 - 10:00   13:00 - 16:00
ST:  8:00 - 10:00   16:00 - 19:00
Slider

Mobilní svoz nebezpečných odpadů 6.11.2021 a velkoobjemové kontejnery 5.-7.11.2021

Kontejnery na velkoobjemový odpad [5.-7.11. 2021]

ave logo

Od pátku  5. 11. 2021 (odpoledne) do neděle 7. 11. 2021

budou v obci znovu přistaveny kontejnery na velkoobjemový odpad na těchto místech:

Skorkov
u tenisového hřiště TJ Rekreant

Otradovice
u tenisového hřiště TJ Sokol

Do kontejneru se nesmí odkládat:
nebezpečný odpad, pneumatiky, stavební odpad

Mobilní svoz nebezpečných odpadů [6. 11. 2021]

 

Stanoviště

Čas

Otradovice

8:00 - 8:20

Podbrahy

8:25 - 8:45

Skorkov

8:50 - 9:10

Prosíme o dodržování předávaných odpadů!

Odpady, které budou přebírány:

• nebezpečný odpad – oleje, znečištěné obaly, barvy, lepidla, pryskyřice, mastné tkaniny, ředidla, rozpouštědla, kyseliny, zásady, pesticidy, léky, AKU baterie, monočlánky, atd.

• elektrospotřebiče – lednice, televize, monitory, zářivky, drobné elektrospotřebiče. Jelikož lednice, televize a monitory patří do systému zpětného odběru, budou tyto elektrospotřebiče převzaty pouze kompletní.

• pneumatiky – od osobních automobilů bez disků, ostatní pneumatiky (to znamená disky, traktorové atd.) nebudou převzaty!

V rámci mobilního svozu nebezpečného odpadu nebude přebírán z kapacitních důvodů objemný odpad (nábytek, linolea, koberce atd.) – nejedná se o nebezpečný odpad. 

Dodržujte, prosím, aktuální vládní nařízení (respirátory, rozestupy atd.), platné v den svozu.
Děkujeme!


Tomáš Zach
Starosta obce

csen
PO: 8:00 - 10:00   13:00 - 16:00
ST:  8:00 - 10:00   16:00 - 19:00