csen
PO: 8:00 - 10:00   13:00 - 16:00
ST:  8:00 - 10:00   16:00 - 19:00
Slider

Upozornění vlastníkům a uživatelům pozemků

Upozornění vlastníkům a uživatelům pozemků na povinnosti podle ustanovení§ 46 (ochranná pásma) a§ 24, odst. 3, písm. g)na povinnosti podle ustanovení§ 46 (ochranná pásma) a§ 24, odst. 3, písm. g)zákona č. 458/2000 Sb. o podmínkách podnikání a o výkonu státní správyv energetických odvětvích o změně některých zákonů(energetický zákon).

Více info v přiloženém dokumentu:
pdfupozorneni_jetcon

csen
PO: 8:00 - 10:00   13:00 - 16:00
ST:  8:00 - 10:00   16:00 - 19:00