csen
PO: 8:00 - 10:00   13:00 - 16:00
ST:  8:00 - 10:00   16:00 - 19:00
Slider

Uzavírka silnice II/331 Sojovice

Úsek uzavírky: silnice č. II/331 v úseku Sojovice
Doba uzavírky: od 17. ledna 2022 do 31. května 2022
Celková delká uzavírky: cca 250 m
Důvod uzavírky: rekonstrukce jednoté kanalizace a uličních vpustí
Druh uzavírky: úplná
Objížďková trasa pro vozidla do 12 tun: po stanovené objízdné trase dle přiloženého plánku jpgUzavírka Sojovice II/331 - objízdná trasa pro osobní automobily
Objížďková trasa pro vozidla nad 12 tun: po stanovené objízdné trase dle přiloženého plánku
jpgUzavírka Sojovice II/331 - tranzit nad 12t 1jpgUzavírka Sojovice II/331 - tranzit nad 12t 2
jpgUzavírka Sojovice II/331 - tranzit nad 12t 3
jpgUzavírka Sojovice II/331 - tranzit nad 12t 4

Pravidelná autobusová doprava: bez omezení

uzavirka sojovice silnice ii 331

  

csen
PO: 8:00 - 10:00   13:00 - 16:00
ST:  8:00 - 10:00   16:00 - 19:00