csen
PO: 8:00 - 10:00   13:00 - 16:00
ST:  8:00 - 10:00   16:00 - 19:00
Slider

Informace o změně způsobu oznamování plánovaných přerušení elektřiny

Od 1. 1. 2021 se již nevylepují papírová oznámení a přecházíme na elektronický způsobinformování. Každý zákazník si může sjednat zasílání upozornění na plánované odstávky ke svému odběrnému místu e-mailem nebo SMS zdarma na www.cezdistribuce.cz/sluzba. Pro veřejnost jsou informace k dispozici také na stránkách www.cezdistribuce.cz/odstavky, a to vždy nejpozději 15 dnů před konáním odstávky.

Více informací o novém způsobu oznamování plánovaných přerušení elektřiny naleznete v přiloženém dokumentu:


pdfČEZ - Leták_kampaň_obce

 

S přátelským pozdravem

Mgr. Ondřej Horák
Vedoucí odboru Obsluha pro veřejný sektor
ČEZ Distribuce, a. s.

Tisková zpráva Pražské integrované dopravy - testování řidičů

pdfTZ - testování řidičů - Covid 19

ČEZ - přerušení dodávky elektřiny 11.3. a 22.3.2021 - Otradovice (vybraná místa)

INFORMACE O PLÁNOVANÉM PŘERUŠENÍ DODÁVKY ELEKTŘINY

Jménem provozovatele distribuční soustavy společnosti ČEZ Distribuce, a. s., si Vás dovolujeme informovat o plánovaném přerušení dodávky elektřiny č. 110060752760 a 110060746065 ve Vaší obci / městě:

Otradovice

Dne

Od

Do

11.3.2021

7:30

11:00


Otradovice

75, 77, parc. č. 76/2, parc. č. 76/5

Dne

Od

Do

22.3.2021

7:30

15:30


Otradovice

parc. č. 275/54


Upřesnění rozsahu plánovaného přerušení dodávky elektřiny včetně adres dotčených odběrných míst naleznete na našich webových stránkách www.cezdistribuce.cz/odstavky.

Na uvedených webových stránkách se odběratelé mohou rovněž přihlásit k bezplatnému individuálnímu zasílání oznámení o poruchách a plánovaných přerušeních dodávky elektřiny.

Oznámení o plánovaném přerušení dodávky elektřiny bude rovněž provedeno způsobem v místě obvyklým nebo s využitím elektronických komunikací.

Přerušení dodávky elektřiny je plánováno pouze v nezbytně nutném rozsahu, a to z důvodu prací spojených se zajištěním bezpečného a spolehlivého provozu distribuční sítě.

Děkujeme Vám za vstřícnost a pochopení.

S pozdravem.

ČEZ Distribuce, a. s.

Prohlášení k situaci v ZŠ Sojovice

pdfProhlášení k situaci v ZŠ Sojovice.pdf

Poplatky pro rok 2021

POPLATKY

Poplatek za svoz komunálního odpadu

  • 750,- Kč za trvale hlášenou osobu,
  • 750,- Kč za stavbu určenou k rekreaci,
  • 750,- Kč za byt nebo dům, ve kterých není hlášena žádná fyzická osoba.

Pro trvale hlášené osoby platí i nadále, že poplatek je možné hradit ve dvou stejných splátkách, vždy nejpozději do 31. 1. a do 30. 6. 2021. Pokud nebude 1. polovina poplatku uhrazena do 31. 1. 2021, nebude poté již možné poplatek rozdělit na 2 splátky.

Poplatky za stavbu určenou k rekreaci nebo za byt a dům, ve kterých není hlášena k pobytu žádná fyzická osoba jsou splatné nejpozději do 31. 1. 2021.

Poplatek za psa

70,- Kč za 1 psa a 150,- Kč za každého dalšího psa.

Poplatky za psa jsou také splatné nejpozději do 31. 1. 2021.

 

Veškeré poplatky můžete uhradit jak hotově v úředních hodinách na obecním úřadě, tak převodem na bankovní účet.

číslo bankovního účtu: 483990319/0800

variabilní symbol ve tvaru [část obce][RD/byt nebo chata][č.p. nebo č.e.]

  • [část obce]

Skorkov

1

Podbrahy

2

Otradovice

3

  • [RD/byt nebo chata]

RD/byt

1

Chata

2

Příklad:

VS 1132 = Skorkov č.p. 32

VS 3232 = Otradovice č.e. 32

 

 Prosíme, uveďte tuto identifikaci také do poznámky platby – nejlépe jméno majitele, číslo a typ objektu a část obce ve které se objekt nachází.

csen
PO: 8:00 - 10:00   13:00 - 16:00
ST:  8:00 - 10:00   16:00 - 19:00