ÚZSVM - Agenda nedostatečně určitě zapsaných osob v katastru nemovitostí (neznámý vlastník)

Označení (jednací číslo): UZSVM/SMB/4953/2019-SMB

Popis (anotace):

Vyvěšeno: 03.10.2019

Sejmuto: Nikdy

Zveřejnil (zodpovídá): Tomáš Zach