Stanovení minimálního počtu členů okrskových volebních komisí pro volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR 8.-9.10.2021

Označení (jednací číslo): 

Popis (anotace):

Vyvěšeno: 09.08.2021

Sejmuto: Nikdy

Zveřejnil (zodpovídá): Eliška Housková