ÚZSVM - Agenda nedostatečně určitě zapsaných osob v katastru nemovitostí (neznámý vlastník)

Označení (jednací číslo): UZSVM/SMB4012/2021-SMB

Popis (anotace):

Vyvěšeno: 20.08.2021

Sejmuto: Nikdy

Zveřejnil (zodpovídá): Eliška Housková