Záměr prodeje objektu (budova bez č.p/č.e) na pozemku p.č. st. 93, k.ú. Otradovice

Označení (jednací číslo): 

Popis (anotace):

Vyvěšeno: 27.08.2021

Sejmuto: Nikdy

Zveřejnil (zodpovídá): Eliška Housková