Informace k dani z nemovitých věcí

Označení (jednací číslo): 

Popis (anotace):
Informace pro poplatníky daně z nemovitých věcí týkající se uplatnění osvobození pode § 4 odst. 1 písm. k) zákona o dani z nemovitých věcí na zdaňovací období roku 2022.

Vyvěšeno: 27.08.2021

Sejmuto: Nikdy

Zveřejnil (zodpovídá): Eliška Housková