ÚZSVM - Agenda nedostatečně určitě zapsaných osob v katastru nemovitostí (neznámý vlastník)

Označení (jednací číslo): 

Popis (anotace):

Vyvěšeno: 02.09.2020

Sejmuto: Nikdy

Zveřejnil (zodpovídá): Eliška Housková