Zahájení ZŘ_oznámení záměru „D10 modernizace, EXIT 3 – EXIT 46“

Označení (jednací číslo): 

Popis (anotace):
Do textové části oznámení lze nahlédnout v Informačním systému EIA na internetových stránkách CENIA (http://www.cenia.cz/EIA) a na stránkách Ministerstva životního prostředí (http://www.env.cz/EIA), kód záměru OV1242. Každý může zaslat své písemné vyjádření k oznámení do 30 dnů ode dne zveřejnění informace o oznámení na úřední desce dotčeného kraje.

Vyvěšeno: 06.11.2020

Sejmuto: 07.12.2020

Zveřejnil (zodpovídá): Eliška Housková