Opatření obecné povahy - Stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích

Označení (jednací číslo): 

Popis (anotace):
O stanovení přechodné úpravy silničního provozu na silnici č. III/2752 a III/24424 v k.ú. Kostelní Hlavno, III/2752 v k.ú. Hlavenec a II/610 v k.ú. Skorkov a v k.ú. Tuřice, v rámci akce „Oprava silnic č. III/24424 a III/2752“

Vyvěšeno: 20.11.2020

Sejmuto: Nikdy

Zveřejnil (zodpovídá): Eliška Housková