Rozpočet 2021 - návrh

Označení (jednací číslo): 

Popis (anotace):
Občané se mohou k návrhu rozpočtu písemně vyjádřit nejpozději do 15.12.2020. Přílohy k návrhu rozpočtu obce na rok 2021: 1) Schválený rozpočet obce na rok 2020 2) Plnění rozpočtu roku 2020 - Fin 2-12 k 31.10.2020

Vyvěšeno: 27.11.2020

Sejmuto: Nikdy

Zveřejnil (zodpovídá): Eliška Housková