Svoz komunálního odpadu 2024

Svoz komunálního odpadu

Na veřejném zasedání zastupitelstva dne 27.11.2023 byla schválena nová obecně závazná vyhláška obce Skorkov o místním poplatku za odkládání komunálního odpadu z nemovité věci. Od 1.ledna 2024 je předmětem poplatku odkládání směsného komunálního odpadu z jednotlivé nemovité věci zahrnující byt, rodinný dům nebo stavbu pro rodinnou rekreaci, která se nachází na území obce.

Poplatníkem poplatku je fyzická osoba, která má v nemovité věci bydliště, nebo vlastník nemovité věci, ve které nemá bydliště žádná fyzická osoba. Plátcem poplatku je vlastník nemovité věci, nebo společenství vlastníků jednotek.

Výše poplatku

Základem poplatku je kapacita soustřeďovacích prostředků (objem popelnice a četnost svozu) pro nemovitou věc. Poplatek je vypočítán na základě sazby za kapacitu soustřeďovací nádoby směsného komunálního odpadu (černé popelnice). Sazba poplatku je pro rok 2024 je stanovena obecně závaznou vyhláškou ve výši 0,9 Kč/litr. Splatnost poplatku za rok 2024 bude v lednu 2025. Četnost svozu lze volit buď 1x za měsíc nebo 1x za 14 dní. Ceník svozů dle četnosti svozu a objemu černé popelnice:

Velikost nádoby

Četnost svozu

Poplatek za rok

Poplatek za měsíc

60 l

1x

za

14

dnů

1 404 Kč

117 Kč

60 l

1x

za

1

měsíc

648 Kč

54 Kč

80 l

1x

za

14

dnů

1 872 Kč

156 Kč

80 l

1x

za

1

měsíc

864 Kč

72 Kč

110 l (kov)

1x

za

14

dnů

2 574 Kč

214 Kč

110 l (kov)

1x

za

1

měsíc

1 188 Kč

99 Kč

120 l

1x

za

14

dnů

2 808 Kč

234 Kč

120 l

1x

za

1

měsíc

1 296 Kč

108 Kč

240 l

1x

za

14

dnů

5 610 Kč

468 Kč

240 l

1x

za

1

měsíc

2 592 Kč

216 Kč

Cena 1 pytle objemu 60 litrů je 54 Kč, cena 1 pytle objemu 120 litrů je 108 Kč.

V průběhu ledna a února bude možné si vyzvednout na obecním úřadě známku na popelnici. Známky jsou barevně rozlišeny dle četnosti svozu (1x za měsíc nebo 1x za 14 dní). Na známce bude označen objem popelnice. Změnu četnosti svozu nebo objemu nádoby lze v průběhu roku měnit, změnu musí poplatník nahlásit na OÚ. Pro hladší přechod na nový systém budou první 3 měsíce (leden-březen) roku 2024 sváženy všechny přistavené popelnice v 14 denním režimu svozu (i bez nalepené známky). Místo známky na popelnici si na OÚ můžete vyzvednout odpovídající počet pytlů objemu 60 nebo 120 litrů (určeno především pro rekreační objekty).

 

 

Kalendář svozů:

Druh odpadu

Barva nádoby

Svozový den

Směsný odpad

Černá

14 denní - sudý týden pondělí

Papír

Modrá

Pondělí, čtvrtek

Plast

Žlutá

Pondělí, čtvrtek

Sklo

Zelená

1x za měsíc

Nápojové kartony

Oranžová

2.pátek v měsíci

Kovy

Šedá/Červená

Poslední týden v měsíci

Oleje

Černá

Při naplnění/operativně

BIO

Velkoobjemový kontejner

Při naplnění/operativně

Kompostéry, tříděný odpad

V prosinci proběhla v naší obci anketa na nákup kompostérů na bioodpad a popelnic na plastový a papírový odpad. Ohlasů na anketu je skutečně hodně, díky za Vaše odpovědi a podněty. Obě ankety vyhodnotíme v lednu a budeme Vás co nejdříve informovat o dalších krocích. Zatím zůstává v platnosti stávající systém a četnost svozu tříděných odpadů.