csen
PO: 8:00 - 10:00   15:00 - 17:00
ST:  8:00 - 10:00   15:00 - 17:00
Slider
Kostel sv. Jana Křtitele ve Skorkově

Kostel sv. Jana Křtitele ve Skorkově

Menší filiální kostel sv. Jana Křtitele je nejstarší dochovanou stavbou ve Skorkově - první zmínka o kostele pochází již z roku 1359. Ve třicetileté válce byl značně poškozen a proto byl po r. 1690 z části přestavěn. R. 1698 k němu byla přistavěna zvonice, která byla při rekonstrukci r. 1873 přestavěna do dnešní podoby.

Fara Skorkov

Fara a zvonice ve Skorkově

Osadníci ve Skorkově se dlouho dožadovali vlastní fary, která byla nakonec 30. března 1910 povolena a nová farní budova postavena. K této faře jsou přifařeny vedle Skorkova Podbrahy, Otradovice a Sojovice. Prvým farářem byl jmenován Václav Čermák. Vedle kostela stojí zvonice z roku 1698. Hranolová budova s baňatou cibulovitou střechou, se dvěma renesančními okny v každém boku. Ze zvonice otvírá se krásná vyhlídka do lesnatého jizerského údolí. Jsou v ní tři zvony. V roce 1998 bylo elektrifikováno jejich zvonění.

Kostnice Skorkov

Kostnice Skorkov

Při kostele kdysi ležel hřbitov - je již dávno zrušený. Dochovala se z něj pouze kostnice při chrámu, v níž je oltář Panny Marie v renesančním slohu. Je na něm tento nápis: "1666 Susanna Maria Gräfin von Luestein".

Kamenný křížek Skorkov

Kamenný křížek Skorkov

Nedaleko pod kostelem sv. Jana Křtitele stojí při silnici kamenný křížek z r. 1860. V dalších částech obce se mnoho památek rovněž nedochovalo. V Otradovicích stojí na návsi kaplička z druhé poloviny 18. století, písemně je doložena k roku 1800. V Podbrahách stávala osamocená dřevěná zvonička z r. 1864. Ta byla v r. 1898 nahrazena kamennou. Původní malý zvonek byl za I. světové války zrekvírován a po válce nahrazen novým (za 500 tehdejších Kč).

Pomník padlým v Podbrahách

Pomník padlým v Podbrahách

V zatáčce při silnici na Sojovice byl v r. 1900 postaven kamenný křížek - dílo Františka Strnada ze Staré Boleslavi, do něhož byla v červnu 1921 zasazena pamětní deska se jmény padlých spoluobčanů ve světové válce. Desku zhotovil na náklad Františka Štěpána st. sochař Emanuel Zentner z Brandýsa nad Labem - autor mnoha pomníků padlým v brandýském okolí. Tichá domácí slavnost s projevy místních občanů. Na pomníku byl původně nápis: Tento svatý kříž postaven jest k chvále Boží nákladem obce Podbrah k.č. L.P. 1900.

Zvonička sv. Jana Nepomuckého v Otradovicích

Zvonička sv. Jana Nepomuckého v Otradovicích

Zvonička s kapličkou byla vybudována roku 1848.
csen
PO: 8:00 - 10:00   15:00 - 17:00
ST:  8:00 - 10:00   15:00 - 17:00