Kostnice Skorkov

Kostnice Skorkov

Při kostele kdysi ležel hřbitov - je již dávno zrušený. Dochovala se z něj pouze kostnice při chrámu, v níž je oltář Panny Marie v renesančním slohu. Je na něm tento nápis: "1666 Susanna Maria Gräfin von Luestein".