csen
PO: 8:00 - 10:00   15:00 - 17:00
ST:  8:00 - 10:00   15:00 - 17:00
Slider
Sbor dobrovolných hasičů Skorkov, Podbrahy, Otradovice

Sbor dobrovolných hasičů Skorkov, Podbrahy, Otradovice

Sbor vznikl v lednu 1934 a má v katastru obce velkou tradici. Od jeho založení se počet aktivních i přispívajících členů zněkolikanásobil. Kromě soutěžní činnosti se podílí spolu s obcí a místními spolky na organizaci kulturních a společenských akcí a ve spolupráci s obcí pomáhá při prořezávání náletových dřevin u cest či jiných potřebných pracích na údržbu zeleně v katastru obce.

Jednotka sboru dobrovolných hasičů Skorkov, Podbrahy, Otradovice

Jednotka sboru dobrovolných hasičů Skorkov, Podbrahy, Otradovice

JSDH byla založena v roce 2005. Je součástí záchranného systému ČR, zařazena v kategorii JPO 5. Má za úkol zasahovat při požárech, živelných a jiných pohromách a dalších mimořádných událostech.

TJ Rekreant

TJ Rekreant Skorkov 1987 z.s.

TJ Rekreant provozuje od dubna do října sportovní areál ve Skorkově se 3 antukovými kurty, na kterých je možné hrát tenis, volejbal nebo nohejbal. Součástí areálu je klubovna s občerstvením pro hráče a se sociálním zázemím (WC, šatna a sprcha). Každý rok pořádá turnaje v tenise, nohejbale, malém fotbale a míčovém sedmiboji a pro děti rozloučení s létem „Ahoj prázdniny“. V zimním období vytváří, v případě vhodného počasí, na tenisových kurtech ledovou plochu na bruslení.

TJ Sokol Otradovice

TJ Sokol Otradovice

TJ Sokol Otradovice se nachází na kraji obce a je vybaven 2 kurty na tenis či nohejbal. K areálu patří také velké travnaté hřiště, včetně houpaček a různých atrakcí pro děti. K zázemí patří i klubovna včetně sprch a WC. Sokol v Otradovicích byl založen v roce 1921 a vždy patřil k těm spolkům, které podporovaly sportovní, ale také kulturní rozvoj obce. Sokol Otradovice je zaměřen především na stolní tenis a tenis. Každoročně organizuje nohejbalový a tenisový turnaj, Dětský den a Mikulášskou nadílku. Velkou radostí je pro nás návrat nejmenších dětí společně s rodiči na hřiště. Pro ně se snažíme o zvelebení, rozšíření možností a také zázemí.

Skorkováček

Skorkováček

Historie Skorkováčku

Skorkováček vznikl v roce 2000 jako výtvarně umělecký kroužek pro děti z obce pod vedením paní Aleny Nedvědové. Náplň kroužku byla tematicky rozdělena na dvě základní oblasti - výtvarné práce a recitace, pásma, scénky.

Myslivecké sdružení

Myslivecký spolek Sojovice – Skorkov, z.s.

Dne 3. března 1962 se uskutečnila v hostinci Jednoty u Steidlů slučovací schůze L.M.S. Sojovice a L.M.S. Skorkov. Přítomno bylo 21 členů, kteří se dohodli na novém názvu Myslivecká společnost Sojovice - Skorkov.
Předsedou byl zvolen p. Kučera František, místopředsedou p. Houska Antonín a mysliveckým hospodářem p. Hradecký Josef.

V současné době výkon práva myslivosti vykonává Myslivecký spolek Sojovice – Skorkov, z.s. s celkovým počtem 20 členů, které zastupuje předseda Josef Skalský a myslivecký hospodář Ing. Filip Procházka.

Spolek hospodaří na celkové ploše 805ha.
Každoročně je pořádáno 4-5 honů na drobnou a černou zvěř.
Zájmem spolku je také odchov bažantů, kteří jsou ve vhodném období vypouštěni do volné přírody. 
Místní myslivci rovněž pořádají pravidelně Myslivecké plesy s bohatou zvěřinovou tombolou a finančně se podílejí na akcích pro děti v našich obcích.

Kontakt:
Josef Skalsky, předseda, +420 603 505 706
Ing. Filip Procházka, hospodář, +420 724 085 542, Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
csen
PO: 8:00 - 10:00   15:00 - 17:00
ST:  8:00 - 10:00   15:00 - 17:00