Úřední deska

V souladu se zákonem č. 500/2004 Sb - správní řád poskytuje občanům přístup k úřední desce prostřednictvím internetu. Elektronická úřední deska je aktualizována průběžně.

Dokumenty zastupitelstva

Vyvěšeno Sejmuto Název
Označení (jednací číslo) Zveřejnil (zodpovídá)
13.08.2021 - Usnesení zastupitelstva č. 6/2021 z 11.8.2021
Eliška Housková
30.06.2021 - Usnesení zastupitelstva č. 5/2021 z 28.6.2021
Eliška Housková
28.05.2021 - Usnesení zastupitelstva č. 4/2021 z 26.5.2021
Eliška Housková
29.04.2021 - Usnesení zastupitelstva č. 3/2021 z 27.4.2021
Eliška Housková
25.02.2021 - Usnesení zastupitelstva č. 2/2021 z 24.2.2021
Eliška Housková
29.01.2021 - Usnesení zastupitelstva č. 1/2021 z 27.1.2021
Eliška Housková

Rozpočet a rozpočtové opatření, hospodaření obce

Vyvěšeno Sejmuto Název
Označení (jednací číslo) Zveřejnil (zodpovídá)
30.08.2021 - Rozpočtové opatření 6/2021
Eliška Housková
13.07.2021 - Nápravná opatření ke zprávě o výsledku přezkoumání hospodaření obce Skorkov za rok 2020
Eliška Housková
12.07.2021 - Rozpočtové opatření 5/2021
Eliška Housková
30.06.2021 - Závěrečný účet obce Skorkov za rok 2020
Eliška Housková
19.05.2021 - Rozpočtové opatření 4/2021
Eliška Housková
16.04.2021 - Rozpočtové opatření 3/2021
Eliška Housková
12.03.2021 - Rozpočtové opatření č. 2/2021
Eliška Housková
01.03.2021 - Střednědobý výhled rozpočtu 2021-2024
Eliška Housková
28.02.2021 - Rozpočtové opatření č. 1/2021
Eliška Housková
23.12.2020 31.12.2021 Rozpočet obce Skorkov na r. 2021
Eliška Housková

Obecně závazné vyhlášky

Vyvěšeno Sejmuto Název
Označení (jednací číslo) Zveřejnil (zodpovídá)
20.12.2019 - Obecně závazná vyhláška 07/2019 - místní poplatek z pobytu
Tomáš Zach
20.12.2019 - Obecně závazná vyhláška 06/2019 - místní poplatek ze vstupného
Tomáš Zach
20.12.2019 - Obecně závazná vyhláška 05/2019 - místní poplatek za užívání veřejného prostranství
Tomáš Zach
20.12.2019 - Obecně závazná vyhláška 04/2019 - místní poplatek ze psů
Tomáš Zach
20.12.2019 - Obecně závazná vyhláška 03/2019 - místní poplatek za komunální odpad
Tomáš Zach
20.12.2019 - Obecně závazná vyhláška 02/2019 - systém zpracování komunálního odpadu
Tomáš Zach
20.12.2019 - Obecně závazná vyhláška 01/2019 - zrušovací
Tomáš Zach

Povinné informace

Vyvěšeno Sejmuto Název
Označení (jednací číslo) Zveřejnil (zodpovídá)
12.08.2021 12.08.2023 Žádost o informace dle zákona 106/1999 Sb.
Eliška Housková
30.03.2021 30.03.2023 Žádost o informace dle zákona 106/1999 Sb.
Tomáš Zach
22.03.2021 29.12.2023 Žádost o informace dle zákona 106/1999 Sb.
Eliška Housková
30.10.2020 30.12.2022 Žádost o informace dle zákona 106/1999 Sb.
Eliška Housková
15.10.2019 31.12.2021 Žádost o informace dle zákona 106/1999 Sb.
Tomáš Zach
09.10.2019 31.12.2021 Žádost o informace dle zákona 106/1999 Sb.
Tomáš Zach
09.10.2019 31.12.2021 Žádost o informace dle zákona 106/1999 Sb.
Tomáš Zach
04.09.2019 31.12.2021 Žádost o informace dle zákona 106/1999 Sb.
Tomáš Zach

Veřejné vyhlášky

Vyvěšeno Sejmuto Název
Označení (jednací číslo) Zveřejnil (zodpovídá)
15.09.2021 31.12.2022 Veřejná vyhláška - opatření obecné povahy
Eliška Housková
20.08.2021 - ÚZSVM - Agenda nedostatečně určitě zapsaných osob v katastru nemovitostí (neznámý vlastník)
UZSVM/SMB4012/2021-SMB Eliška Housková
24.02.2021 - ÚZSVM - Agenda nedostatečně určitě zapsaných osob v katastru nemovitostí (neznámý vlastník)
UZSVM/SMB/994/2021-SMB Eliška Housková
21.12.2020 - Rozhodnutí - společné povolení
Eliška Housková
31.07.2020 31.12.2022 MZeCR - Opatření obecné povahy
Eliška Housková
28.05.2020 31.12.2022 MZeCR - Opatření obecné povahy
Eliška Housková
30.10.2019 - Oznámení doručení návrhu územního plánu Skorkov
30-10-2019/1 Tomáš Zach

Ostatní dokumenty

Vyvěšeno Sejmuto Název
Označení (jednací číslo) Zveřejnil (zodpovídá)
27.08.2021 - Informace k dani z nemovitých věcí
Eliška Housková
27.08.2021 - Záměr prodeje objektu (budova bez č.p/č.e) na pozemku p.č. st. 93, k.ú. Otradovice
Eliška Housková
27.08.2021 - Záměr prodeje části obecního pozemku par.č.219/53, k.ú. Skorkov
Eliška Housková
03.03.2021 03.03.2024 Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace na r. 2021 - TJ Sokol Otradovice
Eliška Housková
09.01.2021 - Daň z nemovitých věcí v roce 2021 - služby poplatníkům
Eliška Housková
22.12.2020 03.01.2023 Veřejnoprávní smlouva TJ Sokol Otradovice
Tomáš Zach
22.09.2020 - Upozornění k odstranění a okleštění stromoví a jiných porostů
Eliška Housková

Volby

Vyvěšeno Sejmuto Název
Označení (jednací číslo) Zveřejnil (zodpovídá)
14.09.2021 - Vyrozumění členů OVK o školení
Tomáš Zach
14.09.2021 - Oznámení o době a místě konání voleb
Tomáš Zach
14.09.2021 - Svolání prvního zasedání okrskové volební komise
Tomáš Zach
24.08.2021 - Informace o počtu a sídle volebních okrsků pro volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR konané ve dnech 8. a 9. října 2021
Eliška Housková
09.08.2021 - Stanovení minimálního počtu členů okrskových volebních komisí pro volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR 8.-9.10.2021
Eliška Housková