Úřední deska

V souladu se zákonem č. 500/2004 Sb - správní řád poskytuje občanům přístup k úřední desce prostřednictvím internetu. Elektronická úřední deska je aktualizována průběžně.

Dokumenty zastupitelstva

Vyvěšeno Sejmuto Název
Označení (jednací číslo) Zveřejnil (zodpovídá)
24.06.2020 - Usnesení zastupitelstva č. 3/2020 z 22.6.2020
Eliška Housková

Rozpočet a rozpočtové opatření, hospodaření obce

Vyvěšeno Sejmuto Název
Označení (jednací číslo) Zveřejnil (zodpovídá)
09.07.2020 - Závěrečný účet obce Skorkov za rok 2019
Eliška Housková
30.06.2020 31.12.2020 Rozpočtové opatření č. 5
Eliška Housková
30.06.2020 31.12.2020 Rozpočtové opatření č. 4
Eliška Housková
23.04.2020 31.12.2020 Rozpočtové opatření č.3
Tomáš Zach
23.04.2020 31.12.2020 Rozpočtové opatření č.2
Tomáš Zach
23.04.2020 31.12.2020 Rozpočtové opatření č.1
Tomáš Zach
23.12.2019 31.12.2020 Rozpočet obce 2020
Tomáš Zach
23.12.2019 31.12.2022 Střednědobý výhled rozpočtu 2020-2022
Tomáš Zach

Obecně závazné vyhlášky

Vyvěšeno Sejmuto Název
Označení (jednací číslo) Zveřejnil (zodpovídá)
20.12.2019 - Obecně závazná vyhláška 07/2019 - místní poplatek z pobytu
Tomáš Zach
20.12.2019 - Obecně závazná vyhláška 06/2019 - místní poplatek ze vstupného
Tomáš Zach
20.12.2019 - Obecně závazná vyhláška 05/2019 - místní poplatek za užívání veřejného prostranství
Tomáš Zach
20.12.2019 - Obecně závazná vyhláška 04/2019 - místní poplatek ze psů
Tomáš Zach
20.12.2019 - Obecně závazná vyhláška 03/2019 - místní poplatek za komunální odpad
Tomáš Zach
20.12.2019 - Obecně závazná vyhláška 02/2019 - systém zpracování komunálního odpadu
Tomáš Zach
20.12.2019 - Obecně závazná vyhláška 01/2019 - zrušovací
Tomáš Zach

Veřejné vyhlášky

Vyvěšeno Sejmuto Název
Označení (jednací číslo) Zveřejnil (zodpovídá)
31.07.2020 31.12.2022 MZeCR - Opatření obecné povahy
Eliška Housková
24.06.2020 27.08.2020 Dražební vyhláška o provedení elektronické dražby nemovité věci
Eliška Housková
28.05.2020 31.12.2022 MZeCR - Opatření obecné povahy
Eliška Housková
20.03.2020 - Oznámení záměru směny pozemků - 410/15 a 19/7
Tomáš Zach
30.10.2019 - Oznámení doručení návrhu územního plánu Skorkov
30-10-2019/1 Tomáš Zach
03.10.2019 - ÚZSVM - Agenda nedostatečně určitě zapsaných osob v katastru nemovitostí (neznámý vlastník)
UZSVM/SMB/4953/2019-SMB Tomáš Zach

Ostatní dokumenty

Vyvěšeno Sejmuto Název
Označení (jednací číslo) Zveřejnil (zodpovídá)
07.02.2020 31.12.2020 ČEZ - Změna způsobu oznámení o plánovaném přerušení dodávky elektřiny
Tomáš Zach

Volby

Vyvěšeno Sejmuto Název
Označení (jednací číslo) Zveřejnil (zodpovídá)
03.08.2020 - Stanovení minimálního počtu členů okrskových volebních komisí pro volby do zastupitelstva Středočeského kraje 2. a 3. října 2020
Eliška Housková