csen
PO: 8:00 - 10:00   13:00 - 16:00
ST:  8:00 - 10:00   16:00 - 19:00
Slider

Autobusová linka 431 do Lysé nad Labem

Jízdní řád ke stažení zde:

pdfJízdní řád linky 431 od 11.12.2022

 Nově se zavádí spoj v 6:56 ze Skorkova přes Sojovice, Dvorce a Byšičky do Lysé nad Labem. 

Spoj v 15:14 z Lysé nad Labem do Staré Lysé pojede již v 15:11, nově pojede i přes Sojovice.

 

 

Vánoční bruslení 27.12.2022

SDH Sojovice ve spolupráci s Obcí Sojovice a Obcí Skorkov pořádají dne 27.12.2022 Vánoční bruslení

pozvánka na vánoční bruslení 2022

 

 

Pošta Předměřice nad Jizerou - dočasná změna otevírací doby prosinec 2022

cplogo vector

 

 

 

 

pošta předměřice změna otevírací doby 12 2022

MAS Střední Polabí a Nová zelená úsporám light

MAS Střední Polabí a Nová zelená úsporám light 

 logo nzul

Již od 9.1.2023 bude k dispozici nový dotační titul pro majitele především starých rodinných domů, které potřebují rychlé a účinné opatření na úsporu nákladů na topení. Pozor, žádat o dotaci může pouze majitel či spolumajitel domu. Současně musí všichni členové domácnosti mít přiznán starobní důchod, invalidní důchod 3. stupně, anebo být příjemci příspěvku na bydlení.

Je možné financovat např. výměnu dveří, oken, zateplení fasády, stropu či střechy objektu. Státní fond životního prostředí vyplatí žadateli dopředu zálohu na pořízení těchto opatření ve výši maximálně 150 000 Kč a po realizaci, která může být prováděna i svépomocí, žadatel doloží fotodokumentaci před a po provedení opatření. Doloží úhradu za materiál a případné práce spojené se zateplením objektu. MAS Střední Polabí následně vystaví Závěrečnou zprávu k provedeným opatřením. Dotace se poskytuje ve výši 100 %!


Bližší informace jsou na https://novazelenausporam.cz/nzu-light/, případné konzultace k přípravě opatření poskytuje náš konzultant projektů Petr Mašek, Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript., tel.: 602 184 853.

                                                                                                                     

Petr Mašek
projektový koordinátor

logo mas

Předvánoční posezení pro seniory 15.12.2022

pozvánka pro seniory 20221

Milostivé léto II - jak se zbavit exekuce

32 2022 ncv1 sp 1 11

Skorkov - stanovení přechodné úpravy provozu na komunikaci 424/1 (u kostela)

Stanovení přechodné úpravy provozu na místní komunikaci 424/1 (ulice od č.p. 35 ke kostelu a ulice od kostela k č.p. 18)

V týdnu od 19.9.2022 dojde v tomto úseku k dočasnému omezení provozu, z důvodu provádění stavebních prací pro akci „Skorkov MK p.č. 103/1 – IV-12-60291175, prováděnou společností ČEZ Distribuce a.s. prostřednictvím firmy MiIosIav KaIců projekce elektro VN+NN. V celém úseku bude zachován průjezd s případným dočasným omezením.

Děkujeme za pochopení!

Bc. Tomáš Zach
starosta obce

 

dopravní omezení ulice ke kostelu 19. 26.9.2022

Zpravodaj 2/2022

Vážení spoluobčané,

obecní úřad vydal Zpravodaj č. 2/2022. Pokud jste Zpravodaj neobdrželi do Vašich schránek, můžete si ho stáhnout v elektronické podobě zde: Zpravodaj, případně kontaktujte, prosím, obecní úřad a my Vám ho dodatečně doručíme.



S pozdravem

Tomáš Zach
Starosta

Kotlíkové dotace - info ze Středočeského kraje


sk_trans.png








Od 6. června mohou nízkopříjmové domácnosti požádat o dotaci na výměnu zastaralého kotle na tuhá paliva za nový.

Od 1. září 2024 bude podle zákona o ochraně ovzduší z roku 2012 povoleno používat kotle pouze 3. a vyšší emisní třídy podle ČSN EN 303-5. Provoz zastaralých kotlů bude brzy zakázán a bude nutné je vyměnit za nové ekologické zdroje vytápění.

 

Lidé z domácností s nižším příjmem, jako jsou třeba samoživitelé nebo senioři, mohou na výměnu kotle dostat výhodnou dotaci, která představuje 95 % způsobilých výdajů. O dotace je možné žádat pouze elektronicky. Příjem žádostí ve středních Čechách bude evidovat Středočeský kraj. Zahájení příjmů žádostí o kotlíkovou dotaci pro nízkopříjmové domácnosti v elektronické podobě bude od 6. 6. 2022 od 10:00 hod. Posledním dnem, kdy je možné o dotaci zažádat, je 31. srpen 2022.

Pokud se rozhodnete vyhledat informace přímo na krajském úřadě, na adrese Krajský úřad Středočeského kraje, Zborovská 11, 150 21, Praha 5 najdete příslušné pracovníky v kancelářích číslo 0067 a 0066. Můžete přijít bez ohlášení, v konzultační místnosti s počítačem je možné ukázat všechny podrobnosti elektronické žádosti o kotlíkovou dotaci. „Protože však budeme žádosti hodnotit, nemůžeme za žadatele žádost vyplnit ani ji nemůžeme finalizovat na úředním počítači. To by mohlo být bráno jako netransparentní a ovlivňující proces přidělování dotace. Žádost je jednoduchá a opravdu ji zvládnou vyplnit a odevzdat všichni,“ vysvětluje Ondřej Nauš z Odboru řízení dotačních projektů Krajského úřadu.

Nejdůležitější podmínkou přiznání dotace je (spolu)vlastnictví nemovitosti ve Středočeském kraji, v které žadatel trvale pobývá, a která je nebo byla vytápěna kotlem na tuhá paliva 1. nebo 2. emisní třídy (plynových kotlů se tedy žádost netýká).

Žádost do dotačního programu kraje může podat pouze ten žadatel, jehož průměrný čistý příjem na člena domácnosti v roce 2020 nebyl vyšší než 170 900 Kč. Nebo žadatel, který je (a také všichni další členové domácnosti) ve starobním nebo invalidním důchodu 3. stupně. Alternativou pro všechny žadatele je dotační titul Nová zelená úsporám.

Pokud budete úspěšní, bude vám proplaceno 95 % doložených uznatelných výdajů, a to maximálně do výše 180 tis. Kč, když jste si pořídili tepelné čerpadlo, resp. 130 tis. Kč - kotel na biomasu, 100 tis. Kč - plynový kondenzační kotel (pokud jste si ho aspoň závazně objednali do 30. 4. 2022)

Dále by si žadatel měl kladně odpovědět na tyto otázky:

 • • Mám počítač s připojením k internetu a emailovou adresu? Žádost se bude podávat elektronicky. Email může být i rodinného příslušníka nebo zprostředkující firmy.
 • • Pokud už proběhla výměna kotle, bylo to po 1. 1. 2021? To je datum uznatelnosti výdajů.
 • • Pokud už proběhla výměna kotle, mám fotodokumentaci starého kotle a revizní zprávu? Jsou to povinné přílohy k žádosti.

Pokud byste chtěli radu telefonem, využijte linku 257 280 991 nebo svůj dotaz napište na e-mailovou adresu: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript..


Zpravodaj 1/2022

Vážení spoluobčané,

obecní úřad vydal Zpravodaj č. 1/2022. Pokud jste Zpravodaj neobdrželi do Vašich schránek, můžete si ho stáhnout v elektronické podobě zde: Zpravodaj, případně kontaktujte, prosím, obecní úřad a my Vám ho dodatečně doručíme.



S pozdravem

Tomáš Zach
Starosta

Infomateriály pro občany Ukrajiny pobývající na území ČR nebo nově příchozí

informace pro občany ukrajiny cze 1 2informace pro občany ukrajiny cze 1 2informace pro občany ukrajiny cze 1 2informace pro občany ukrajiny cze 1 2

Finanční úřad pro Středočeský kraj - informace

Pomoc s vyplněním daňového přiznání k dani z nemovitých věcí

Poplatky pro rok 2022

Poplatky pro rok 2022

Poplatek za obecní systém odpadového hospodářství (Obecně závazná vyhláška č. 3/2021)

Vzhledem k neustále se zvyšujícím nákladům na zpracování komunálního odpadu jsou stanoveny poplatky za obecní systém odpadového hospodářství pro rok 2022 následovně:

 • 1000,- Kč za trvale hlášenou osobu,
 • 1000,- Kč za stavbu určenou k rekreaci,
 • 1000,- Kč za byt nebo dům, kde není hlášena žádná fyzická osoba

Úleva se poskytuje:

 1. osobám ve věku alespoň 65 let, a to od kalendářního roku následujícího po roce, ve kterém tento věk dovršily, ve výši 25% sazby poplatku,
 2. osobám nevidomým, osobám, které jsou považovány za závislé na pomoci jiných fyzických osob podle zákona upravujícího sociální služby, osobám, které jsou držiteli průkazu ZTP nebo ZTP/P ve výši 25% sazby poplatku.

 

Přehled nákladů a příjmů obce za provozování systému odpadového hospodářství:

Rok

Příjmy

Výdaje

Rozdíl

2019

   695 717 Kč

      769 689 Kč

-73 972 Kč

2020

   793 624 Kč

      930 703 Kč

-137 079 Kč

2021

   764 404 Kč

   1 068 780 Kč

-304 376 Kč

Pro trvale hlášené osoby platí i nadále, že poplatek je možné hradit ve dvou stejných splátkách, vždy nejpozději do 31. 1. a do 31. 7. příslušného roku. Pokud nebude 1. polovina poplatku uhrazena do 31. 1., nebude poté již možné poplatek rozdělit na 2 splátky.

Poplatky za stavbu určenou k rekreaci nebo za byt a dům, ve kterých není hlášena k pobytu žádná fyzická osoba jsou splatné nejpozději do 31. 1. 2022

Poplatek za psa (Obecně závazná vyhláška č. 2/2021)

Sazba poplatku za kalendářní rok činí:

 • za jednoho psa 100 Kč,
 • za druhého a každého dalšího psa téhož držitele 200 Kč,
 • za každého psa, jehož držitelem je osoba starší 65 let 100 Kč.

Poplatky za psa jsou také splatné nejpozději do 31. 1. 2022

Veškeré poplatky můžete uhradit jak hotově v úředních hodinách na obecním úřadě, tak převodem na bankovní účet či NOVĚ prostřednictvím portálu https://platby-sc.cz/. Zároveň prosíme o placení poplatků roku 2022 až po Novém roce.

Informace pro platbu prostřednictvím bankovního převodu:

číslo bankovního účtu: 483990319/0800

variabilní symbol ve tvaru:

[část obce]

[RD/byt nebo chata]

[č.p. / č.e.]

Skorkov

1

Podbrahy

2

Otradovice

3

RD/byt

1

Chata

2

32

Příklad:

VS 1132 --> Skorkov č.p. 32

VS 3232 --> Otradovice č.e. 32

Prosíme, uveďte tuto identifikaci také do poznámky platby – nejlépe jméno majitele, číslo a typ objektu a část obce ve které se objekt nachází, případně i rok, pokud se jedná o platbu nedoplatku z roků předchozích.

Upozornění vlastníkům a uživatelům pozemků

Upozornění vlastníkům a uživatelům pozemků na povinnosti podle ustanovení§ 46 (ochranná pásma) a§ 24, odst. 3, písm. g)na povinnosti podle ustanovení§ 46 (ochranná pásma) a§ 24, odst. 3, písm. g)zákona č. 458/2000 Sb. o podmínkách podnikání a o výkonu státní správyv energetických odvětvích o změně některých zákonů(energetický zákon).

Více info v přiloženém dokumentu:
pdfupozorneni_jetcon

[ZRUŠENO]Pozvánka na rozsvícení vánočního stromku 27.11.2021

pdf[ZRUŠENO]Pozvánka na rozsvícení vánočního stromku 27.11.2021                                                          

Vzhledem k aktuálním nařízením vlády se obecní úřad obce Skorkov rozhodl, v zájmu prevence šíření případné nákazy, plánované rozsvícení vánočního stromečku zrušit.

Děkujeme za pochopení a respektování vládních nařízení.

Tomáš Zach
Starosta obce
csen
PO: 8:00 - 10:00   13:00 - 16:00
ST:  8:00 - 10:00   16:00 - 19:00