csen
PO: 8:00 - 10:00   16:00 - 19:00
ST:  8:00 - 10:00   16:00 - 19:00
Slider

Omezení na D10 u Staré Boleslavi

Dobrý den.

Od 1.6. začne realizace úpravy přejezdů středového dělícího pásu na D10 u Staré Boleslavi, přičemž v této souvislosti dojde k omezení provozu cca. od neděle 31.5. 2020 18:00.

Realizace dopravního značení před a v místě uzavírky bude zahájena již zítra v sobotu 30.5.2020, což sebou přinese rovněž přechodné omezení provozu. Prosíme o zvýšenou pozornost a ohleduplnost v tomto místě:

D10 Stará Boleslav, Most ev. Č. 10-016- úprava SDP

Ředitelství silnic a dálnic provede úpravu přejezdů středního dělícího pásu (SDP) na dálnici D10 Stará Boleslav, km 12,610- 13,218, v úrovni mostu ev. č. 10-016, který přemosťuje silnici II/610 přes dálniční těleso na severovýchodním okraji Staré Boleslavi.

Úprava SDP je další součástí celkové rekonstrukce dálnice D10, přičemž tato část prací předchází samotné rekonstrukci již zmíněného mostu ev. č. 10-016 u Staré Boleslavi, která bude zahájena na jaře 2021.

Samotná úprava SDP bude spočívat v demontáži a montáži svodidel, frézování, provedení zemních prací a úpravě pláně, ochraně vedení CETIN, osazení štěrbinových žlabů, zásypu a pokládce asfaltových vrstev.

Vlastní realizace je plánována od pondělí 1. 6. 2020 do 20 .6 .2020, přičemž provoz v daném místě bude omezen od 31. 5. 2020 18:00 hodin do 20. 6. 2020 06:00 hodin. Provoz bude veden ve dvou provizorních jízdních pruzích, režim provozu 2/2, tedy v každém směru jízdy budou řidičům k dispozici 2 provizorní jízdní pruhy.

Samotným stavebním činnostem bude předcházet výstavba DIO (dopravně inženýrské opatření), v jehož průběhu dojde k instalaci svislého a přechodného VDZ. Na levé straně směrem na Prahu bude probíhat v neděli dne 31. 5. 2020 od 06:00-14:00 hodin, kde v 14:00 již musí být provoz směr Praha veden 2 provizorními pruhy. Na pravé straně směr Mladá Boleslav bude výstavba DIO probíhat rovněž 31.5.200 v čase mezi 07:00-18:00.

V průběhu výstavby DIO bude provoz veden vždy jedním jízdním pruhem v každém směru.

Žádáme řidiče, aby při průjezdu tímto místem dbali dopravního značení a zvýšené opatrnosti

 

Mgr. Martin Buček

tým komunikace ŘSD

Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.  

Bezúročná půjčka pro středočeské živnostníky na řešení dopadů koronaviru

Od středy 13. května mohou středočeští podnikatelé z celého území kraje žádat o bezúročnou návratnou půjčku, která jim pomůže řešit současnou krizovou situaci. Středočeský kraj ji poskytne živnostníkům se sídlem ve středních Čechách, na které měla epidemie koronaviru nepříznivý ekonomický dopad, a kteří splní všechny stanovené podmínky. Maximální výše podpory je 50 tisíc korun, a co je důležité, podnikatelé ji mohou začít splácet až za rok, v červnu 2021. Půjčka musí být splacena nejpozději do 15. března 2024. Při podávání žádosti nerozhoduje den a pořadí, žádosti se přijímají do 30. června 2020. Středočeský kraj zatím na tento program vyhradil 2,75 mld Kč. Středočeští živnostníci mohou začít žádat kraj o bezúročné půjčky na řešení dopadů koronaviru! Žádosti se podávají prostřednictvím webové stránky: https://pujckazivnostnikum.kr-stredocesky.cz/ Tam zájemci najdou formulář i návod k jeho vyplnění. Půjčky jsou určené osobám samostatně výdělečně činným, které jsou ke dni podání žádosti evidovány v rejstříku živnostenského podnikání a zároveň měli k datu 12. 3. 2020 včetně alespoň jednu živnost, která nebyla pozastavena, přerušena či zrušena. U žadatele nesmí probíhat exekuční a insolvenční řízení a nesmí být zanesen v registru exekucí a insolvencí. Sídlo podnikání žadatele musí být na území Středočeského kraje.

Obecní úřad poskytuje pomoc v nouzi...

Vážení spoluobčané,

vláda ČR doporučuje osobám starším 70 let nevycházet po dobu trvání nouzového stavu mimo svá obydlí, s výjimkou návštěvy zdravotnického zařízení za účelem zajištění neodkladné zdravotní péče.

S ohledem na toto doporučení obecní úřad nabízí, především těmto osobám, pomoc s nákupem základních potravin či doručením léků.

Pokud nepatříte mezi osoby starší 70 let, ale nacházíte se ve stavu nouze bez možnosti řešit situaci prostřednictvím Vašich příbuzných či blízkých osob, kontaktujte obecní úřad a my, v rámci možností, se pokusíme pomoci.

Kontaktujte nás na telefonním čísle:

702 097 898Informace o situaci kolem epidemie COVID-19

Pro potřeby našich občanů sdružujeme všechny informace o vývoji situace kolem epidemie COVID-19 na úřední desce obecního úřadu v sekci COVID-19.

Vybrané odkazy a dokumenty: [Seznam je průběžně aktualizován, stejně tak obsah úřední desky]

Poplatky pro rok 2020

POPLATKY

Poplatek za svoz komunálního odpadu

Poplatky za komunální odpad musíme letos bohužel zvýšit, a to ze 720,- Kč na

  • 750,- Kč za trvale hlášenou osobu,
  • 750,- Kč za stavbu určenou k rekreaci,
  • 750,- Kč za byt nebo dům, ve kterých není hlášena žádná fyzická osoba.
Částka za tyto odpady se nezvyšovala několik let, ale inflace a ceny svozové firmy stále rostou, proto jsme letos i my museli přikročit k malému zvýšení.


Pro trvale hlášené osoby platí i nadále, že poplatek je možné hradit ve dvou stejných splátkách, vždy nejpozději do 31. 1. a do 30. 6. příslušného roku. Pokud nebude 1. polovina poplatku uhrazena do 31. 1. 2020, nebude poté již možné poplatek rozdělit na 2 splátky.

Poplatky za stavbu určenou k rekreaci nebo za byt a dům, ve kterých není hlášena k pobytu žádná fyzická osoba jsou splatné nejpozději do 31. 1. 2020.

Poplatek za psa

70,- Kč za 1 psa a 150,- Kč za každého dalšího psa.

Poplatky za psa jsou také splatné nejpozději do 31. 1. 2020.

Veškeré poplatky můžete uhradit jak hotově na obecním úřadě v úředních hodinách, tak převodem na č. ú. 483990319/0800. Variabilní symbol za trvale hlášené osoby ve tvaru 01 a číslo domu, u chaty 02 a číslo chaty. Do poznámky prosíme uveďte vaše jméno.

csen
PO: 8:00 - 10:00   16:00 - 19:00
ST:  8:00 - 10:00   16:00 - 19:00