csen
PO: 8:00 - 10:00   16:00 - 19:00
ST:  8:00 - 10:00   16:00 - 19:00
Slider

Aktuální informace ke Covid-19

Vážení spoluobčané,

vzhledem ke zhoršující se situaci ohledně Covid-19 Vás žádáme, abyste dodržovali nastavená hygienická a bezpečnostní opatření. Chovejme se všichni prosím zodpovědně a ohleduplně vůči svému okolí.

Přejeme Vám všem hlavně pevné zdraví!!! Snažme se zůstat optimističtí a užívat si čas strávený se svými nejbližšími. Stejně jako Vy doufáme a věříme, že tuto nelehkou dobu co nejdříve překonáme.

 

INFORMACE ke COVID-19

Nařízení vlády ČR a další potřebné informace

Aktuální mimořádná opatření naleznete na webových stránkách Úřadu vlády ČR a Ministerstva zdravotnictví ČR

https://www.vlada.cz/

https://koronavirus.mzcr.cz/


Dezinfekce pro občany
Od pondělí 26.10.2020 je možné si v budově obecního úřadu vyzvednout dezinfekci Anti-Covid. Prosíme o telefonickou domluvu předem na tel. 702 097 898 a nejlépe donesení vlastní nádoby o obsahu cca 0,5l. Dále máme k dispozici látkové roušky, které je možné si po telefonické dohodě vyzvednout také na obecním úřadě.

Omezení rozsahu úředních hodin
Úřední hodiny zůstávají zatím beze změny:

Pondělí a středa: 8:00 – 10:00 a 16:00 – 19:00

Nadále doporučujeme a žádáme o omezení osobních návštěv a volbu elektronického, či telefonického kontaktu prostřednictvím:
- e-mailu: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

- datové schránky: mmmbith

- telefonu: 326 921 133 nebo 702 097 898

Sociální pomoc
Opět nabízíme seniorům a dalším osobám, které se nacházejí ve stavu nouze, bez možnosti řešit tuto situaci prostřednictvím příbuzných či blízkých osob, pomoc se zajištěním nákupu základních potravin či doručením léku apod.
V případě zájmu nás prosím kontaktujte na tel. 702 097 898
                                                          
                                                                       Za obecní úřad
                                                                                                                      Bc. Tomáš Zach
                                                                                                                      starosta obce

Zrušení úředních hodin 30.9.-9.10.2020

Velmi se omlouváme, ale z důvodu probíhající rekonstrukce v budově OÚ musíme od 30.09.2020 do 9.10.2020 zrušit úřední hodiny pro veřejnost.

Pro obecní záležitosti nás prosím kontaktujte elektronicky nebo telefonicky viz kontakty níže.

Děkuji za pochopení,

Tomáš Zach
Starosta obce

 

Kontakt:

Refrerent/hospodář
Eliška Housková
Tel.: 702097898
E-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

 

Skorkov 32, 294 74
Tel.: 326 921 133
E-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
Datová schránka: mmmbith

Starosta

Tomáš Zach
Tel.: 602758013
E-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Místostarostka

Alice Kodlová
Tel.: 603551100
E-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Pošta Předměřice n. J. - změna otevírací doby od 1.10.2020

Česká pošta - pobočka Předměřice nad Jizerou, 132/0, 29474 Předměřice n. J.

Otevírací doba od 1.10.2020

Pondělí:      11:00 - 12:00 a 13:00 - 18:00   

Úterý:         08:00 - 12:00 a 13:00 - 15:00

Středa:       11:00 - 12:00 a 13:00 - 18:00 

Čtvrtek:      08:00 - 12:00 a 13:00 - 15:00

Pátek:        08:00 - 12:00 a 13:00 - 15:00

 

ČEZ - plánované přerušení dodávky elektřiny 24.8.2020 (Skorkov + Podbrahy + Otradovice)

INFORMACE O PLÁNOVANÉM PŘERUŠENÍ DODÁVKY ELEKTŘINY

Jménem provozovatele distribuční soustavy společnosti ČEZ Distribuce, a. s., si Vás dovolujeme informovat o plánovaném přerušení dodávky elektřiny č. 110060723328 a
č. 110060723324 ve Vaší obci / městě:

Skorkov + Podbrahy + Otradovice

Dne

Od

Do

24.8.2020

7:00

16:15


Upřesnění rozsahu plánovaného přerušení dodávky elektřiny včetně adres dotčených odběrných míst naleznete na našich webových stránkách www.cezdistribuce.cz/odstavky.


Na uvedených webových stránkách se odběratelé mohou rovněž přihlásit k bezplatnému individuálnímu zasílání oznámení o poruchách a plánovaných přerušeních dodávky elektřiny.

Oznámení o plánovaném přerušení dodávky elektřiny bude rovněž provedeno způsobem v místě obvyklým nebo s využitím elektronických komunikací.

Přerušení dodávky elektřiny je plánováno pouze v nezbytně nutném rozsahu, a to z důvodu prací spojených se zajištěním bezpečného a spolehlivého provozu distribuční sítě.

Děkujeme Vám za vstřícnost a pochopení.

S pozdravem.

ČEZ Distribuce, a. s.

ČEZ - plánované přerušení dodávky elektřiny 20.8.2020 Otradovice + Podbrahy

INFORMACE O PLÁNOVANÉM PŘERUŠENÍ DODÁVKY ELEKTŘINY

Jménem provozovatele distribuční soustavy společnosti ČEZ Distribuce, a. s., si Vás dovolujeme informovat o plánovaném přerušení dodávky elektřiny č. 110060723295
 ve Vaší obci / městě:

Otradovice + Podbrahy

Dne

Od

Do

20.8.2020

7:45

16:15


Upřesnění rozsahu plánovaného přerušení dodávky elektřiny včetně adres dotčených odběrných míst naleznete na našich webových stránkách www.cezdistribuce.cz/odstavky


Na uvedených webových stránkách se odběratelé mohou rovněž přihlásit k bezplatnému individuálnímu zasílání oznámení o poruchách a plánovaných přerušeních dodávky elektřiny.

Oznámení o plánovaném přerušení dodávky elektřiny bude rovněž provedeno způsobem v místě obvyklým nebo s využitím elektronických komunikací.

Přerušení dodávky elektřiny je plánováno pouze v nezbytně nutném rozsahu, a to z důvodu prací spojených se zajištěním bezpečného a spolehlivého provozu distribuční sítě.

Děkujeme Vám za vstřícnost a pochopení.

S pozdravem.

ČEZ Distribuce, a. s.

ČEZ - plánované přerušení dodávky elektřiny 18.8.2020 Skorkov

INFORMACE O PLÁNOVANÉM PŘERUŠENÍ DODÁVKY ELEKTŘINY

Jménem provozovatele distribuční soustavy společnosti ČEZ Distribuce, a. s., si Vás dovolujeme informovat o plánovaném přerušení dodávky elektřiny č. 110060723288 ve Vaší obci / městě:

Skorkov 

Dne

Od

Do

18.8.2020

7:45

16:15Upřesnění rozsahu plánovaného přerušení dodávky elektřiny včetně adres dotčených odběrných míst naleznete na našich webových stránkách www.cezdistribuce.cz/odstavky.

Na uvedených webových stránkách se odběratelé mohou rovněž přihlásit k bezplatnému individuálnímu zasílání oznámení o poruchách a plánovaných přerušeních dodávky elektřiny.

Oznámení o plánovaném přerušení dodávky elektřiny bude rovněž provedeno způsobem v místě obvyklým nebo s využitím elektronických komunikací.

Přerušení dodávky elektřiny je plánováno pouze v nezbytně nutném rozsahu, a to z důvodu prací spojených se zajištěním bezpečného a spolehlivého provozu distribuční sítě.

Děkujeme Vám za vstřícnost a pochopení.

S pozdravem.

ČEZ Distribuce, a. s.

Bezúročná půjčka pro středočeské živnostníky na řešení dopadů koronaviru

Od středy 13. května mohou středočeští podnikatelé z celého území kraje žádat o bezúročnou návratnou půjčku, která jim pomůže řešit současnou krizovou situaci. Středočeský kraj ji poskytne živnostníkům se sídlem ve středních Čechách, na které měla epidemie koronaviru nepříznivý ekonomický dopad, a kteří splní všechny stanovené podmínky. Maximální výše podpory je 50 tisíc korun, a co je důležité, podnikatelé ji mohou začít splácet až za rok, v červnu 2021. Půjčka musí být splacena nejpozději do 15. března 2024. Při podávání žádosti nerozhoduje den a pořadí, žádosti se přijímají do 30. června 2020. Středočeský kraj zatím na tento program vyhradil 2,75 mld Kč. Středočeští živnostníci mohou začít žádat kraj o bezúročné půjčky na řešení dopadů koronaviru! Žádosti se podávají prostřednictvím webové stránky: https://pujckazivnostnikum.kr-stredocesky.cz/ Tam zájemci najdou formulář i návod k jeho vyplnění. Půjčky jsou určené osobám samostatně výdělečně činným, které jsou ke dni podání žádosti evidovány v rejstříku živnostenského podnikání a zároveň měli k datu 12. 3. 2020 včetně alespoň jednu živnost, která nebyla pozastavena, přerušena či zrušena. U žadatele nesmí probíhat exekuční a insolvenční řízení a nesmí být zanesen v registru exekucí a insolvencí. Sídlo podnikání žadatele musí být na území Středočeského kraje.

Poplatky pro rok 2020

POPLATKY

Poplatek za svoz komunálního odpadu

Poplatky za komunální odpad musíme letos bohužel zvýšit, a to ze 720,- Kč na

  • 750,- Kč za trvale hlášenou osobu,
  • 750,- Kč za stavbu určenou k rekreaci,
  • 750,- Kč za byt nebo dům, ve kterých není hlášena žádná fyzická osoba.
Částka za tyto odpady se nezvyšovala několik let, ale inflace a ceny svozové firmy stále rostou, proto jsme letos i my museli přikročit k malému zvýšení.


Pro trvale hlášené osoby platí i nadále, že poplatek je možné hradit ve dvou stejných splátkách, vždy nejpozději do 31. 1. a do 30. 6. příslušného roku. Pokud nebude 1. polovina poplatku uhrazena do 31. 1. 2020, nebude poté již možné poplatek rozdělit na 2 splátky.

Poplatky za stavbu určenou k rekreaci nebo za byt a dům, ve kterých není hlášena k pobytu žádná fyzická osoba jsou splatné nejpozději do 31. 1. 2020.

Poplatek za psa

70,- Kč za 1 psa a 150,- Kč za každého dalšího psa.

Poplatky za psa jsou také splatné nejpozději do 31. 1. 2020.

Veškeré poplatky můžete uhradit jak hotově na obecním úřadě v úředních hodinách, tak převodem na č. ú. 483990319/0800. Variabilní symbol za trvale hlášené osoby ve tvaru 01 a číslo domu, u chaty 02 a číslo chaty. Do poznámky prosíme uveďte vaše jméno.

csen
PO: 8:00 - 10:00   16:00 - 19:00
ST:  8:00 - 10:00   16:00 - 19:00