csen
PO: 8:00 - 10:00   16:00 - 19:00
ST:  8:00 - 10:00   16:00 - 19:00
Slider

Poplatky pro rok 2021

POPLATKY

Poplatek za svoz komunálního odpadu

  • 750,- Kč za trvale hlášenou osobu,
  • 750,- Kč za stavbu určenou k rekreaci,
  • 750,- Kč za byt nebo dům, ve kterých není hlášena žádná fyzická osoba.

Pro trvale hlášené osoby platí i nadále, že poplatek je možné hradit ve dvou stejných splátkách, vždy nejpozději do 31. 1. a do 30. 6. 2021. Pokud nebude 1. polovina poplatku uhrazena do 31. 1. 2021, nebude poté již možné poplatek rozdělit na 2 splátky.

Poplatky za stavbu určenou k rekreaci nebo za byt a dům, ve kterých není hlášena k pobytu žádná fyzická osoba jsou splatné nejpozději do 31. 1. 2021.

Poplatek za psa

70,- Kč za 1 psa a 150,- Kč za každého dalšího psa.

Poplatky za psa jsou také splatné nejpozději do 31. 1. 2021.

 

Veškeré poplatky můžete uhradit jak hotově v úředních hodinách na obecním úřadě, tak převodem na bankovní účet.

číslo bankovního účtu: 483990319/0800

variabilní symbol ve tvaru [část obce][RD/byt nebo chata][č.p. nebo č.e.]

  • [část obce]

Skorkov

1

Podbrahy

2

Otradovice

3

  • [RD/byt nebo chata]

RD/byt

1

Chata

2

Příklad:

VS 1132 = Skorkov č.p. 32

VS 3232 = Otradovice č.e. 32

 

 Prosíme, uveďte tuto identifikaci také do poznámky platby – nejlépe jméno majitele, číslo a typ objektu a část obce ve které se objekt nachází.

Nakládání s odpady v době koronavirové pandemie

Nakládání s odpady v době koronavirové pandemie

Aktuální informace ke Covid-19

Vážení spoluobčané,

vzhledem ke zhoršující se situaci ohledně Covid-19 Vás žádáme, abyste dodržovali nastavená hygienická a bezpečnostní opatření. Chovejme se všichni prosím zodpovědně a ohleduplně vůči svému okolí.

Přejeme Vám všem hlavně pevné zdraví!!! Snažme se zůstat optimističtí a užívat si čas strávený se svými nejbližšími. Stejně jako Vy doufáme a věříme, že tuto nelehkou dobu co nejdříve překonáme.

 

INFORMACE ke COVID-19

Nařízení vlády ČR a další potřebné informace

Aktuální mimořádná opatření naleznete na webových stránkách Úřadu vlády ČR a Ministerstva zdravotnictví ČR

https://www.vlada.cz/

https://koronavirus.mzcr.cz/


Dezinfekce pro občany
Od pondělí 26.10.2020 je možné si v budově obecního úřadu vyzvednout dezinfekci Anti-Covid. Prosíme o telefonickou domluvu předem na tel. 702 097 898 a nejlépe donesení vlastní nádoby o obsahu cca 0,5l. Dále máme k dispozici látkové roušky, které je možné si po telefonické dohodě vyzvednout také na obecním úřadě.

Omezení rozsahu úředních hodin
Úřední hodiny zůstávají zatím beze změny:

Pondělí a středa: 8:00 – 10:00 a 16:00 – 19:00

Nadále doporučujeme a žádáme o omezení osobních návštěv a volbu elektronického, či telefonického kontaktu prostřednictvím:
- e-mailu: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

- datové schránky: mmmbith

- telefonu: 326 921 133 nebo 702 097 898

Sociální pomoc
Opět nabízíme seniorům a dalším osobám, které se nacházejí ve stavu nouze, bez možnosti řešit tuto situaci prostřednictvím příbuzných či blízkých osob, pomoc se zajištěním nákupu základních potravin či doručením léku apod.
V případě zájmu nás prosím kontaktujte na tel. 702 097 898
                                                          
                                                                       Za obecní úřad
                                                                                                                      Bc. Tomáš Zach
                                                                                                                      starosta obce

Pošta Předměřice n. J. - změna otevírací doby od 1.10.2020

Česká pošta - pobočka Předměřice nad Jizerou, 132/0, 29474 Předměřice n. J.

Otevírací doba od 1.10.2020

Pondělí:      11:00 - 12:00 a 13:00 - 18:00   

Úterý:         08:00 - 12:00 a 13:00 - 15:00

Středa:       11:00 - 12:00 a 13:00 - 18:00 

Čtvrtek:      08:00 - 12:00 a 13:00 - 15:00

Pátek:        08:00 - 12:00 a 13:00 - 15:00

 

Bezúročná půjčka pro středočeské živnostníky na řešení dopadů koronaviru

Od středy 13. května mohou středočeští podnikatelé z celého území kraje žádat o bezúročnou návratnou půjčku, která jim pomůže řešit současnou krizovou situaci. Středočeský kraj ji poskytne živnostníkům se sídlem ve středních Čechách, na které měla epidemie koronaviru nepříznivý ekonomický dopad, a kteří splní všechny stanovené podmínky. Maximální výše podpory je 50 tisíc korun, a co je důležité, podnikatelé ji mohou začít splácet až za rok, v červnu 2021. Půjčka musí být splacena nejpozději do 15. března 2024. Při podávání žádosti nerozhoduje den a pořadí, žádosti se přijímají do 30. června 2020. Středočeský kraj zatím na tento program vyhradil 2,75 mld Kč. Středočeští živnostníci mohou začít žádat kraj o bezúročné půjčky na řešení dopadů koronaviru! Žádosti se podávají prostřednictvím webové stránky: https://pujckazivnostnikum.kr-stredocesky.cz/ Tam zájemci najdou formulář i návod k jeho vyplnění. Půjčky jsou určené osobám samostatně výdělečně činným, které jsou ke dni podání žádosti evidovány v rejstříku živnostenského podnikání a zároveň měli k datu 12. 3. 2020 včetně alespoň jednu živnost, která nebyla pozastavena, přerušena či zrušena. U žadatele nesmí probíhat exekuční a insolvenční řízení a nesmí být zanesen v registru exekucí a insolvencí. Sídlo podnikání žadatele musí být na území Středočeského kraje.
csen
PO: 8:00 - 10:00   16:00 - 19:00
ST:  8:00 - 10:00   16:00 - 19:00