csen
PO: 8,00 - 10,00 a 13,00 - 17,00
ST: 13,00 - 19,00
Slider

[ZRUŠENO] SDH - Tradiční velikonoční řehtání

SDH Skorkov informuje,

že letos bohužel, vzhledem k situaci kolem COVID-19, nebude organizováno ani tradiční velikonoční řehtání.

Děkujeme za pochopení!

[Dočasné přerušení provozu] Pojízdná prodejna řeznictví Goldšmíd

Dobrý den,

z důvodu státní karantény nebude až do odvolání jezdit pojízdná masna Goldšmíd.

O dalším postupu Vás budu informovat.

Předem děkuji za vyhlášení.

S pozdravem a přáním pevného zdraví.

Karabáček Petr
Obecní úřad oznamuje...

...že od pátku 31.1.2020 bude pojízdná prodejna řeznictví Goldšmíd opět zajíždět i do Skorkova.

ČASY PRODEJE JSOU NÁSLEDUJÍCÍ:

Otradovice   od 10:00 na otočce
Podbrahy   od 10:30 na zastávce
Skorkov   od 11:10 na zastávce

Obecní úřad poskytuje pomoc v nouzi...

Vážení spoluobčané,

vláda ČR doporučuje osobám starším 70 let nevycházet po dobu trvání nouzového stavu mimo svá obydlí, s výjimkou návštěvy zdravotnického zařízení za účelem zajištění neodkladné zdravotní péče.

S ohledem na toto doporučení obecní úřad nabízí, především těmto osobám, pomoc s nákupem základních potravin či doručením léků.

Pokud nepatříte mezi osoby starší 70 let, ale nacházíte se ve stavu nouze bez možnosti řešit situaci prostřednictvím Vašich příbuzných či blízkých osob, kontaktujte obecní úřad a my, v rámci možností, se pokusíme pomoci.

Kontaktujte nás na telefonním čísle:

702 097 898Dočasné zrušení úředních hodin obecního úřadu

S ohledem na nouzový stav a návazná nařízení vlády rušíme úřední hodiny pro veřejnost od 18.3.2020 až do odvolání.

V případě neodkladné záležitosti nás, prosím, kontaktujte na telefonním čísle 702 097 898.

Děkujeme za pochopení,

Informace o situaci kolem epidemie COVID-19

Pro potřeby našich občanů sdružujeme všechny informace o vývoji situace kolem epidemie COVID-19 na úřední desce obecního úřadu v sekci COVID-19.

Vybrané odkazy a dokumenty: [Seznam je průběžně aktualizován, stejně tak obsah úřední desky]

Jízdní řády autobusů PID platné od 14. března 2020

S ohledem na nastalou situaci došlo od soboty 14. března k zavedení prázdninového provozu na všech linkách v systému Pražské integrované dopravy. Jízdní řády jsou shodné s omezením, které platilo během vánočních prázdnin. Platnost těchto jízdních řádů je do odvolání. Jízdní řády linek 302, 472, 477, 478, 655, 657 a 953 zůstávají beze změny. Školní linka 671 je zcela mimo provoz.

linka 346
linka 367
linka 375
linka 376
linka 378
linka 379
linka 471
linka 476
linka 666
linka 667
linka 669
linka 670

Vláda ČR - vyhlášení krizového stavu - NOUZOVÝ STAV

Vážení občané,

Vláda ČR na návrh ministr vnitra schválila vyhlášení nouzového stavu na celém území České republiky. Nouzový stav je vyhlášen od dnešních 14 hodin na dobu 30 dnů. 

Obecné informace
Nouzový stav se vyhlašuje na základě ústavního zákona č. 110/1998 Sb., o bezpečnosti České republiky.

Nouzový stav vyhlašuje vláda ČR svým usnesením. Vláda o vyhlášení nouzového stavu neprodleně informuje Poslaneckou sněmovnu, která může vyhlášení zrušit.

Doba trvání nouzového stavu je nejvýše 30 dnů. Prodloužit se může pouze po předchozím souhlasu Poslanecké sněmovny.

Nouzový stav se vyhlašuje jako zákon. Vyhlášení, prodloužení a zrušení nouzového stavu se oznamuje dalšími způsoby v místě obvyklými, zejména prostřednictvím hromadných informačních prostředků a místního rozhlasu.

V případě vyhlášení nouzového stavu mohou být dle krizového zákona č. 240/2000 Sb. na nezbytně nutnou dobu a v nezbytně nutném rozsahu omezena některá práva a svobody.

Občanů ČR se vyhlášená krizová opatření mohou dotknout např. v povinnosti strpět zákaz vstupu, pobytu, pohybu ve vymezených objektech nebo rizikových oblastí z důvodu omezení šíření nákazy. Vyhlášená krizová opatření mohou být přijata k usměrnění spotřeby a dodávek zdravotních prostředků a léčiv a dalších věcných prostředků pro řešení situace, k přijetí opatření v dopravě, zajistí přednostní zásobování dětských, zdravotnických nebo sociálních zařízení či bezpečnostních soborů a složek IZS.

Konkrétní opatření budou doplněna v návaznosti na další usnesení vlády.

Příloha:
Usnesení vlády České republiky o vyhlášení nouzového stavu pro území České republiky z důvodu ohrožení zdraví

Tomáš Zach
starosta obce

Aktuální informace ke COVID-19 ze dne 10. 3. 2020

Vláda rozhodla o
  • uzavření všech škol (základních, středních i vyšších odborných a dalších) od středy 11. března 2020. Mateřských školek se toto opatření netýká.
  • Zároveň dnes (10. 3. 2020) od 18:00 hodin platí zákaz filmových, divadelních, sportovních, náboženských, tanečních, tradičních shromáždění nebo výstav, poutě, veletrhy s účastí nad 100 osob
Více informací:
Příloha č.1
Příloha č.2

Poplatky pro rok 2020

POPLATKY

Poplatek za svoz komunálního odpadu

Poplatky za komunální odpad musíme letos bohužel zvýšit, a to ze 720,- Kč na

  • 750,- Kč za trvale hlášenou osobu,
  • 750,- Kč za stavbu určenou k rekreaci,
  • 750,- Kč za byt nebo dům, ve kterých není hlášena žádná fyzická osoba.
Částka za tyto odpady se nezvyšovala několik let, ale inflace a ceny svozové firmy stále rostou, proto jsme letos i my museli přikročit k malému zvýšení.


Pro trvale hlášené osoby platí i nadále, že poplatek je možné hradit ve dvou stejných splátkách, vždy nejpozději do 31. 1. a do 30. 6. příslušného roku. Pokud nebude 1. polovina poplatku uhrazena do 31. 1. 2020, nebude poté již možné poplatek rozdělit na 2 splátky.

Poplatky za stavbu určenou k rekreaci nebo za byt a dům, ve kterých není hlášena k pobytu žádná fyzická osoba jsou splatné nejpozději do 31. 1. 2020.

Poplatek za psa

70,- Kč za 1 psa a 150,- Kč za každého dalšího psa.

Poplatky za psa jsou také splatné nejpozději do 31. 1. 2020.

Veškeré poplatky můžete uhradit jak hotově na obecním úřadě v úředních hodinách, tak převodem na č. ú. 483990319/0800. Variabilní symbol za trvale hlášené osoby ve tvaru 01 a číslo domu, u chaty 02 a číslo chaty. Do poznámky prosíme uveďte vaše jméno.

csen
PO: 8,00 - 10,00 a 13,00 - 17,00
ST: 13,00 - 19,00