csen
PO: 8:00 - 10:00   16:00 - 19:00
ST:  8:00 - 10:00   16:00 - 19:00
Slider

Uzavírka mostu - Tuřice (15. 4. 2021 – 15. 8. 2021)

Od 15. 4. 2021 bude prováděna rekonstrukce mostu přes Jizeru v Tuřicích.
Pro dopravu bude most zcela uzavřen (s částečným omezením bude umožněn průchod pro pěší).


Úsek uzavírky:             silnice č. II/610 v k.ú. Tuřice – most ev.č. 610-019
Doba uzavírky:            od 15. dubna 2021 do 15. srpna 2021
Celková délka              uzavírky: cca 100 m
Důvod uzavírky:          oprava mostu ev.č. 610-019 v k.ú. Tuřice
Druh uzavírky:             úplná
Objížďková trasa:        po stanovené objízdné trase dle přiloženého plánku


uzavírka mostu tuřice objízdná trasa

Upozorňujeme občany, kteří využívají pobočku České pošty v Předměřicích nad Jizerou, na možnost změny ukládací pošty např. do Sojovic nebo na kteroukoli jinou pobočku České pošty.
Více informací se dozvíte na pobočkách nebo na webových stránkách České pošty:
https://www.ceskaposta.cz/sluzby/ostatni-sluzby/zmena-ukladaci-posty-pro-vsechny-dosle-zasilky

 

Sčítání lidu, domů a bytů 2021

scitanilogoweb

 

BEZPEČNĚ, ONLINE, RAZ DVA. SČÍTÁNÍ 2021.

Online sčítání 27. 3. - 11. 5. 2021

Sčítání 2021 začalo rozhodným okamžikem o půlnoci z 26. na 27. 3. online sčítáním. Z důvodů epidemické situace byla možnost sečíst se online prodloužena do 11. 5. Elektronický sčítací formulář naleznete na webu www.scitani.cz  nebo v mobilní aplikaci Sčítání21, která je dostupná v Google Play i App Store. Online formulář můžete jednoduše a bezpečně vyplnit z pohodlí domova i za ostatní členy domácnosti, ať už se jedná o rodinné příslušníky nebo o starší příbuzné.

Listinné sčítání 17. 4. - 11. 5. 2021

Kdo se nesečte online, má zákonnou povinnost od 17. 4. do 11. 5. vyplnit a odevzdat listinný sčítací formulář. Jeho distribuci zajišťují sčítací komisaři, což jsou zaměstnanci České pošty, příp. Českého statistického úřadu. Vzhledem k současné epidemické situaci upravil ČSÚ v součinnosti s Českou poštou distribuci a sběr listinných formulářů tak, že při nich dojde k výraznému omezení fyzických kontaktů mezi sčítacími komisaři a obyvatelstvem. Distribuce formuláře spolu s odpovědní obálkou do domácností bude probíhat podob­ně, jako nyní probíhá doručování doporučených poštovních zásilek, při dodržování přísných hygienických pravidel (respirátor, dezinfek­ce, fyzický kontakt primárně venku, minimalizace doby kontaktu). Sčítací komisaři budou také pravidelně testováni na koronavirus. Z epidemických důvodů však nebudou pomáhat s vyplňováním formulářů. V případě potřeby se můžete obrátit na info­linku 253 253 683, napsat dotaz na e-mail Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. nebo chatbota a online chat virtuální poradny na webu scitani.cz a v elektronickém formuláři.

Vyplněné formuláře bude možné zdarma odeslat v odpovědní obálce prostřednictvím schránek České pošty nebo odevzdat na kontaktních místech sčítání (viz dále). Na kontaktních místech sčítání bude možné si formulář i vyzvednout. I po obdržení listinného formuláře bude stále platit možnost využít praktičtější i jednodušší online způsob sečtení.

Koho se sčítání týká

Sčítání 2021 je povinné pro všechny osoby, které mají k rozhodnému okamžiku trvalý pobyt nebo přechodný pobyt nad 90 dnů na území ČR. Sečíst se musí každá taková osoba, bez ohledu na místo skutečného pobytu, věk, svéprávnost a zdravotní stav. Za osoby mladší 18 let, osoby omezené ve svéprávnosti a podobně provádí sečtení jejich zákonný zástupce, opatrovník nebo osoba k tomu oprávněná. Sčítání se týká i cizinců přítomných v ČR v rozhodný okamžik, s výjimkou diplomatů nebo cizinců s krátkodo­bým pobytem do 90 dnů.

Kontaktní místa

Kontaktní místa Sčítání 2021 najdete na cca 800 vybra­ných pobočkách České pošty a všech krajských správách Českého statistického úřadu. Poskytují široké veřejnosti informace o sčítání a jsou také místy, na kterých lze získat nebo odevzdat listin­né formuláře. Na kontaktních místech budou zavedena přísná hygienická opatření. Adresy a telefony kontaktních míst sčítání zjistíte na webu https://scitani.ceskaposta.cz.

Ochrana dat

Bezpečnost dat sčítání je zásadní. Veškeré údaje jsou zpracovávány v souladu s příslušnými právními předpisy a používány jsou maximálně zabezpečené informační systémy.

Veškeré informace o sčítání naleznete na webu www.scitani.cz. Informace k vyplnění sčítacího formuláře jsou dostupné v sekci „Jak se sečíst“.  Odpovědi na nejčastější dotazy naleznete v sekci „Časté dotazy“.

pdfLeták - Sčítání lidu 2021

 

 

Nařízení Státní veterinární správy - ptačí chřipka

pdfNařízení Státní veterinární správy - ptačí chřipka

Informace o změně způsobu oznamování plánovaných přerušení elektřiny

Od 1. 1. 2021 se již nevylepují papírová oznámení a přecházíme na elektronický způsobinformování. Každý zákazník si může sjednat zasílání upozornění na plánované odstávky ke svému odběrnému místu e-mailem nebo SMS zdarma na www.cezdistribuce.cz/sluzba. Pro veřejnost jsou informace k dispozici také na stránkách www.cezdistribuce.cz/odstavky, a to vždy nejpozději 15 dnů před konáním odstávky.

Více informací o novém způsobu oznamování plánovaných přerušení elektřiny naleznete v přiloženém dokumentu:


pdfČEZ - Leták_kampaň_obce

 

S přátelským pozdravem

Mgr. Ondřej Horák
Vedoucí odboru Obsluha pro veřejný sektor
ČEZ Distribuce, a. s.

ČEZ - přerušení dodávky elektřiny 11.3. a 22.3.2021 - Otradovice (vybraná místa)

INFORMACE O PLÁNOVANÉM PŘERUŠENÍ DODÁVKY ELEKTŘINY

Jménem provozovatele distribuční soustavy společnosti ČEZ Distribuce, a. s., si Vás dovolujeme informovat o plánovaném přerušení dodávky elektřiny č. 110060752760 a 110060746065 ve Vaší obci / městě:

Otradovice

Dne

Od

Do

11.3.2021

7:30

11:00


Otradovice

75, 77, parc. č. 76/2, parc. č. 76/5

Dne

Od

Do

22.3.2021

7:30

15:30


Otradovice

parc. č. 275/54


Upřesnění rozsahu plánovaného přerušení dodávky elektřiny včetně adres dotčených odběrných míst naleznete na našich webových stránkách www.cezdistribuce.cz/odstavky.

Na uvedených webových stránkách se odběratelé mohou rovněž přihlásit k bezplatnému individuálnímu zasílání oznámení o poruchách a plánovaných přerušeních dodávky elektřiny.

Oznámení o plánovaném přerušení dodávky elektřiny bude rovněž provedeno způsobem v místě obvyklým nebo s využitím elektronických komunikací.

Přerušení dodávky elektřiny je plánováno pouze v nezbytně nutném rozsahu, a to z důvodu prací spojených se zajištěním bezpečného a spolehlivého provozu distribuční sítě.

Děkujeme Vám za vstřícnost a pochopení.

S pozdravem.

ČEZ Distribuce, a. s.

Pojízdná prodejna

Pojízdná prodejna
Hostinec u Jelena

Vážení spoluobčané,

od 10.3. 2021 bude do naší obce každou STŘEDU zajíždět pojízdná prodejna potravin.

Jezdit bude v následujících časech:

10:00     Skorkov – autobusová zastávka
11:00     Podbrahy – autobusová zastávka
12:00     Otradovice – autobusová zastávka na otočce

Prodejna bude nabízet základní potraviny včetně masa a uzenářských výrobků.

Prodejna nabízí možnost předobjednání na tel.: 739 629 100

Kontaktní osoba: PETR NOVOTNÝ

Pro více informací se obracejte tamtéž.

Výjimka z omezení pohybu a pobytu na okres Praha-východ

!!! UPOZORNĚNÍ PRO OBYVATELE OBCE SKORKOV!!!
Výjimka z omezení pohybu a pobytu ze dne 4. března 2021

Ministerstvo vnitra schválilo žádost OÚ Skorkov o udělení výjimky pro vstup do okresu Praha-Východ osobám s místem trvalého pobytu nebo bydlištěm na území obce Skorkov (Skorkov, Podbrahy, Otradovice) spadající do okresu Mladá Boleslav, za účelem nákupu zboží a služeb.

 pdfProdloužení výjimky z omezení pohybu a pobytu na okres Praha-východ

pdfVýjimka z omezení pohybu a pobytu na okres Praha-východ

Aktuální informace ke Covid - 19 a zrušení úředních hodin OÚ Skorkov

RESPIRÁTORY, dezinfekce a čestná prohlášení k vycestování mimo okres

Obec Skorkov zakoupila respirátory FFP2, které za pomoci členů SDH Skorkov rozvezla 28.2.2021 spolu s dezinfekcí a tiskopisy k vycestování trvale hlášeným občanům starším 65 let.
Od pondělí 1.3.2021 si mohou občané mladší 65 let, v případě potřeby, vyzvednout respirátory a tiskopisy k vycestování v budově obecního úřadu. Prosíme o telefonickou domluvu předem na tel. 702 097 898. V případě zájmu o dezinfekci, prosíme o donesení vlastní nádoby o obsahu cca 0,5l.

Tiskopisy ke stažení zde:

pdfČestné prohlášení - vzor

pdfFormulář pro cesty mimo okres


pdfpotvrzení zaměstnavatele na cesty do místa výkonu práce

 


Zrušení úředních hodin OÚ Skorkov
OÚ Skorkov ruší až do odvolání úřední hodiny pro veřejnost.
Osobní návštěvy jsou možné pouze po předchozí telefonické domluvě.
Pro ostatní případy volte, prosím, elektronický či telefonický kontakt prostřednictvím:
- e-mailu: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

- datové schránky: mmmbith

- telefonu: 326 921 133 nebo 702 097 898

Sociální pomoc
Opět nabízíme seniorům a dalším osobám, které se nacházejí ve stavu nouze, bez možnosti řešit tuto situaci prostřednictvím příbuzných či blízkých osob, pomoc se zajištěním nákupu základních potravin či doručením léku apod.
V případě zájmu nás prosím kontaktujte na tel. 702 097 898

Nařízení vlády ČR a další potřebné informace

Aktuální mimořádná opatření naleznete na webových stránkách Úřadu vlády ČR a Ministerstva zdravotnictví ČR

https://www.vlada.cz/

https://koronavirus.mzcr.cz/


Vážení spoluobčané,

vzhledem k velmi špatné situaci ohledně Covid-19 žádáme všechny naše občany, aby dodržovali nastavené hygienické a bezpečnostní opatření a chovali se zodpovědně a ohleduplně. Tato doba není lehká pro nikoho z nás, a proto přejeme všem našim spoluobčanům hlavně pevné zdraví!

Za obecní úřad                                                                                                                      


Bc. Tomáš Zach
starosta obce

Poplatky pro rok 2021

POPLATKY

Poplatek za svoz komunálního odpadu

  • 750,- Kč za trvale hlášenou osobu,
  • 750,- Kč za stavbu určenou k rekreaci,
  • 750,- Kč za byt nebo dům, ve kterých není hlášena žádná fyzická osoba.

Pro trvale hlášené osoby platí i nadále, že poplatek je možné hradit ve dvou stejných splátkách, vždy nejpozději do 31. 1. a do 30. 6. 2021. Pokud nebude 1. polovina poplatku uhrazena do 31. 1. 2021, nebude poté již možné poplatek rozdělit na 2 splátky.

Poplatky za stavbu určenou k rekreaci nebo za byt a dům, ve kterých není hlášena k pobytu žádná fyzická osoba jsou splatné nejpozději do 31. 1. 2021.

Poplatek za psa

70,- Kč za 1 psa a 150,- Kč za každého dalšího psa.

Poplatky za psa jsou také splatné nejpozději do 31. 1. 2021.

 

Veškeré poplatky můžete uhradit jak hotově v úředních hodinách na obecním úřadě, tak převodem na bankovní účet.

číslo bankovního účtu: 483990319/0800

variabilní symbol ve tvaru [část obce][RD/byt nebo chata][č.p. nebo č.e.]

  • [část obce]

Skorkov

1

Podbrahy

2

Otradovice

3

  • [RD/byt nebo chata]

RD/byt

1

Chata

2

Příklad:

VS 1132 = Skorkov č.p. 32

VS 3232 = Otradovice č.e. 32

 

 Prosíme, uveďte tuto identifikaci také do poznámky platby – nejlépe jméno majitele, číslo a typ objektu a část obce ve které se objekt nachází.

csen
PO: 8:00 - 10:00   16:00 - 19:00
ST:  8:00 - 10:00   16:00 - 19:00