csen
PO: 8:00 - 10:00   15:00 - 17:00
ST:  8:00 - 10:00   15:00 - 17:00
Slider

Podbrahy - těžba v lesních porostech od 29.1.2024

Dobrý den,

V příštím týdnu, tj. od 29.1.2024 započne těžba v lesních porostech za obcí Podbrahy.

Těžba a přibližování dřeva proběhne ve vyznačeném prostoru:

snímek obrazovky 2024 01 26 104827

Prosím Vás o sdílení této informace s občany v zájmu jejich bezpečnosti.
Dále upozorňuji že dle § 20 odst. 1 písm. i) zákona č. 289/1995 Sb., o lesích, v platném znění, je do porostů, kde se provádí těžba, manipulace nebo doprava dříví zakázáno vstupovat.

S pozdravem

Lukáš Jakubec                                                              

Revírník                                                                           

revír Zelená Bouda                                                            
M: +420 725 257 780
 E: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

                                            

Lesy České republiky, s.p.
Lesní správa Brandýs nad Labem
Nábřeží 120/5
250 01 Brandýs nad Labem – Stará Boleslav

www.lesycr.cz


lesy čr

TJ Rekreant 1987 - Skorkovský masopust 2024 - pozvánka

00010001

 

Upozornění - kácení stromu na pozemku u č.p. 25 Skorkov

kácení 19.1.2024 u č.p. 25 skorkov

Maketa policisty - Podbrahy

Vážení spoluobčané,

ZTRATILA SE MAKETA POLICISTY… již týden jeho umístění!!!

Zastupitelé obce se na svém zasedání shodli, že pro snížení rychlosti v obci na hlavní silnici pořídí maketu policisty, tak jak je vidět v některých dalších obcích. Ačkoliv většině z Vás bezpečnost na silnici, nás všech a zejména našich dětí, není lhostejná, tak bohužel někomu zřejmě ano. Krádež bude nahlášena na Policii ČR. Pokud by někdo z Vás měl jakékoliv informace v této věci, kontaktujte prosím obecní úřad.

POKUD BY SE TATO ZPRÁVA DOSTALA K OSOBĚ, KTERÁ SI MAKETU „ZAPŮJČILA“, PROSÍME, ABY JI ZASE VRÁTILA!!!

Velmi děkuji a přeji hezký den,

Bc. Tomáš Zach
starosta

img 5102

Poplatek za psa 2024

Poplatek za psa (Obecně závazná vyhláška č. 2/2021)

zůstává beze změny:

Sazba poplatku za kalendářní rok činí:

  • za jednoho psa 100 Kč,
  • za druhého a každého dalšího psa téhož držitele 200 Kč,
  • za každého psa, jehož držitelem je osoba starší 65 let 100 Kč.

Poplatky za psa jsou splatné nejpozději do 31. 1. 2024

Poplatek můžete uhradit jak hotově v úředních hodinách na obecním úřadě, tak převodem na bankovní účet.

Informace pro platbu prostřednictvím bankovního převodu:

číslo bankovního účtu: 483990319/0800

variabilní symbol ve tvaru:

[část obce]

[RD/byt nebo chata]

[č.p. / č.e.]

Skorkov

1

Podbrahy

2

Otradovice

3

RD/byt

1

Chata

2

32

Příklad:

VS 1132 --> Skorkov č.p. 32

VS 3232 --> Otradovice č.e. 32

Prosíme, uveďte tuto identifikaci také do poznámky platby – nejlépe jméno majitele, číslo a typ objektu a část obce ve které se objekt nachází, případně i rok, pokud se jedná o platbu nedoplatku z roků předchozích.

Svoz komunálního odpadu 2024

Svoz komunálního odpadu

Na veřejném zasedání zastupitelstva dne 27.11.2023 byla schválena nová obecně závazná vyhláška obce Skorkov o místním poplatku za odkládání komunálního odpadu z nemovité věci. Od 1.ledna 2024 je předmětem poplatku odkládání směsného komunálního odpadu z jednotlivé nemovité věci zahrnující byt, rodinný dům nebo stavbu pro rodinnou rekreaci, která se nachází na území obce.

Poplatníkem poplatku je fyzická osoba, která má v nemovité věci bydliště, nebo vlastník nemovité věci, ve které nemá bydliště žádná fyzická osoba. Plátcem poplatku je vlastník nemovité věci, nebo společenství vlastníků jednotek.

Výše poplatku

Základem poplatku je kapacita soustřeďovacích prostředků (objem popelnice a četnost svozu) pro nemovitou věc. Poplatek je vypočítán na základě sazby za kapacitu soustřeďovací nádoby směsného komunálního odpadu (černé popelnice). Sazba poplatku je pro rok 2024 je stanovena obecně závaznou vyhláškou ve výši 0,9 Kč/litr. Splatnost poplatku za rok 2024 bude v lednu 2025. Četnost svozu lze volit buď 1x za měsíc nebo 1x za 14 dní. Ceník svozů dle četnosti svozu a objemu černé popelnice:

Velikost nádoby

Četnost svozu

Poplatek za rok

Poplatek za měsíc

60 l

1x

za

14

dnů

1 404 Kč

117 Kč

60 l

1x

za

1

měsíc

648 Kč

54 Kč

80 l

1x

za

14

dnů

1 872 Kč

156 Kč

80 l

1x

za

1

měsíc

864 Kč

72 Kč

110 l (kov)

1x

za

14

dnů

2 574 Kč

214 Kč

110 l (kov)

1x

za

1

měsíc

1 188 Kč

99 Kč

120 l

1x

za

14

dnů

2 808 Kč

234 Kč

120 l

1x

za

1

měsíc

1 296 Kč

108 Kč

240 l

1x

za

14

dnů

5 610 Kč

468 Kč

240 l

1x

za

1

měsíc

2 592 Kč

216 Kč

Cena 1 pytle objemu 60 litrů je 54 Kč, cena 1 pytle objemu 120 litrů je 108 Kč.

V průběhu ledna a února bude možné si vyzvednout na obecním úřadě známku na popelnici. Známky jsou barevně rozlišeny dle četnosti svozu (1x za měsíc nebo 1x za 14 dní). Na známce bude označen objem popelnice. Změnu četnosti svozu nebo objemu nádoby lze v průběhu roku měnit, změnu musí poplatník nahlásit na OÚ. Pro hladší přechod na nový systém budou první 3 měsíce (leden-březen) roku 2024 sváženy všechny přistavené popelnice v 14 denním režimu svozu (i bez nalepené známky). Místo známky na popelnici si na OÚ můžete vyzvednout odpovídající počet pytlů objemu 60 nebo 120 litrů (určeno především pro rekreační objekty).

 

 

Kalendář svozů:

Druh odpadu

Barva nádoby

Svozový den

Směsný odpad

Černá

14 denní - sudý týden pondělí

Papír

Modrá

Pondělí, čtvrtek

Plast

Žlutá

Pondělí, čtvrtek

Sklo

Zelená

1x za měsíc

Nápojové kartony

Oranžová

2.pátek v měsíci

Kovy

Šedá/Červená

Poslední týden v měsíci

Oleje

Černá

Při naplnění/operativně

BIO

Velkoobjemový kontejner

Při naplnění/operativně

Kompostéry, tříděný odpad

V prosinci proběhla v naší obci anketa na nákup kompostérů na bioodpad a popelnic na plastový a papírový odpad. Ohlasů na anketu je skutečně hodně, díky za Vaše odpovědi a podněty. Obě ankety vyhodnotíme v lednu a budeme Vás co nejdříve informovat o dalších krocích. Zatím zůstává v platnosti stávající systém a četnost svozu tříděných odpadů.

Kostel sv. Jana Křtitele Skorkov - do odvolání zrušeny všechny mše svaté

Vážení spoluobčané,

vzhledem k úrazu pana probošta Bulína se bohužel nebude 24.12.2023 od 16h konat "půlnoční" mše v kostele sv. Jana Křtitele ve Skorkově. Ostatní mše až do odvolání zůstávají také zrušeny.

Děkujeme za pochopení a panu proboštovi přejeme brzké uzdravení!

Obecní úřad Skorkov

 

skorkov znak vyčištěný

Odpadové hospodářství od r. 2024 - ANKETA

Vážení spoluobčané,

od 1. ledna 2024 plánujeme změnu odpadového hospodářství v obci. Letáky s anketou by jste měli obdržet do Vašich poštovních stránek. Případně jsou k dispozici v kanceláři OÚ a dále ke stažení zde:

pdfAnketa na kompostéry

pdfAnketa PAP a PVC

pdfAnketa na SKO

 

Vyplněný anketní lístek, prosím, odstřihněte a předejte na úřad obce Skorkov do 8.12.2023. Případně můžete své odpovědi zaslat e-mailem na adresu Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript..

 

Velmi děkujeme za spolupráci!

OÚ Skorkov

 

 

Pozor změna úředních hodin OÚ Skorkov

Vážení spoluobčané,

od 5.6.2023 dochází k následující změně a sjednocení úředních hodin OÚ Skorkov:

Pondělí:  

8:00–10:00 a 15:00–17:00

Středa:

8:00–10:00 a 15:00–17:00

Upozorňujeme, že veškerou agendu obecního úřadu lze vyřídit i mimo úřední hodiny v průběhu celého pracovního týdne, po předchozí telefonické dohodě. 

Děkujeme za pochopení!

skorkov znak vyčištěný

Upozornění - svoz komunálního odpadu 1x za 14 dní

Vážení spoluobčané,

dovolujeme si Vás upozornit, že od 1. 4. 2023 přechází svoz komunálního odpadu do režimu vývozu 1x za 14 dní.

Pro lepší přehled přikládáme kalendář, ve kterém jsou svozové dny označeny žlutou barvou.
Svozovým dnem i nadále zůstává pondělí.

 

kalendář svozů ko 2023

Poplatky pro rok 2023

Poplatek za obecní systém odpadového hospodářství (Obecně závazná vyhláška č. 3/2021)

Poplatky za obecní systém odpadového hospodářství pro rok 2023 jsou stanoveny stejně jako v roce 2022, a to následovně:

  • 1000,- Kč za trvale hlášenou osobu,
  • 1000,- Kč za stavbu určenou k rekreaci,
  • 1000,- Kč za byt nebo dům, kde není hlášena žádná fyzická osoba

MAS Střední Polabí a Nová zelená úsporám light

MAS Střední Polabí a Nová zelená úsporám light 

 logo nzul

Již od 9.1.2023 bude k dispozici nový dotační titul pro majitele především starých rodinných domů, které potřebují rychlé a účinné opatření na úsporu nákladů na topení. Pozor, žádat o dotaci může pouze majitel či spolumajitel domu. Současně musí všichni členové domácnosti mít přiznán starobní důchod, invalidní důchod 3. stupně, anebo být příjemci příspěvku na bydlení.

Je možné financovat např. výměnu dveří, oken, zateplení fasády, stropu či střechy objektu. Státní fond životního prostředí vyplatí žadateli dopředu zálohu na pořízení těchto opatření ve výši maximálně 150 000 Kč a po realizaci, která může být prováděna i svépomocí, žadatel doloží fotodokumentaci před a po provedení opatření. Doloží úhradu za materiál a případné práce spojené se zateplením objektu. MAS Střední Polabí následně vystaví Závěrečnou zprávu k provedeným opatřením. Dotace se poskytuje ve výši 100 %!


Bližší informace jsou na https://novazelenausporam.cz/nzu-light/, případné konzultace k přípravě opatření poskytuje náš konzultant projektů Petr Mašek, Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript., tel.: 602 184 853.

                                                                                                                     

Petr Mašek
projektový koordinátor

logo mas

csen
PO: 8:00 - 10:00   15:00 - 17:00
ST:  8:00 - 10:00   15:00 - 17:00