Myslivecké sdružení

Myslivecký spolek Sojovice – Skorkov, z.s.

Dne 3. března 1962 se uskutečnila v hostinci Jednoty u Steidlů slučovací schůze L.M.S. Sojovice a L.M.S. Skorkov. Přítomno bylo 21 členů, kteří se dohodli na novém názvu Myslivecká společnost Sojovice - Skorkov.
Předsedou byl zvolen p. Kučera František, místopředsedou p. Houska Antonín a mysliveckým hospodářem p. Hradecký Josef.

V současné době výkon práva myslivosti vykonává Myslivecký spolek Sojovice – Skorkov, z.s. s celkovým počtem 20 členů, které zastupuje předseda Josef Skalský a myslivecký hospodář Jaroslav Mňuk.

Spolek hospodaří na celkové ploše 805ha.
Každoročně je pořádáno 4-5 honů na drobnou a černou zvěř.
Zájmem spolku je také odchov bažantů, kteří jsou ve vhodném období vypouštěni do volné přírody. 
Místní myslivci rovněž pořádají pravidelně Myslivecké plesy s bohatou zvěřinovou tombolou a finančně se podílejí na akcích pro děti v našich obcích.

Kontakt:
Josef Skalsky tel. 603 505 706