csen
PO: 8:00 - 10:00   13:00 - 16:00
ST:  8:00 - 10:00   16:00 - 19:00
Slider
Skorkováček

Skorkováček

Historie Skorkováčku

Skorkováček vznikl v roce 2000 jako výtvarně umělecký kroužek pro děti z obce pod vedením paní Aleny Nedvědové. Náplň kroužku byla tematicky rozdělena na dvě základní oblasti - výtvarné práce a recitace, pásma, scénky.

Kroužek byl pro malý počet zájemců ukončen v roce 2011.

Současnost Skorkováčku

Kulturní komise OÚ Skorkov, pro velký zájem ze strany rodičů obnovila kroužek Skorkováček a byl znovu spuštěn 1. 2. 2018.

Nyní probíhá každý čtvrtek od 16:00 do 17:30 v 1.p. budovy OÚ.

Určen je pro děti od 4 do 10 let.

Kapacita je 14 dětí a v současné době je plně obsazena.

Kroužek vede paní Vlaďka Novotná ve spolupráci s paní Alenou Nedvědovou a paní Danutou Uhrovou.

Kromě běžných hodin připravují děti např. vánoční, velikonoční a halloweenskou výzdobu na autobusové zastávce ve Skorkově.

Kroužek dále organizuje dětský karneval, pomáhá při úklidu obce nebo spolupracuje s okolními spolky na různých akcích.

O chod Skorkováčku se starají členky kulturní komise ve spolupráci s maminkami dětí, které kroužek navštěvují.