csen
PO: 8:00 - 10:00   15:00 - 17:00
ST:  8:00 - 10:00   15:00 - 17:00
Slider
Skorkováček

Skorkováček

Historie Skorkováčku

Skorkováček vznikl v roce 2000 jako výtvarně umělecký kroužek pro děti z obce pod vedením paní Aleny Nedvědové. Náplň kroužku byla tematicky rozdělena na dvě základní oblasti - výtvarné práce a recitace, pásma, scénky.

Kroužek byl pro malý počet zájemců ukončen v roce 2011.

Současnost Skorkováčku

Kulturní komise OÚ Skorkov, pro velký zájem ze strany rodičů obnovila kroužek Skorkováček a byl znovu spuštěn 1. 2. 2018 pod vedením paní Vlaďky Novotné a paní Aleny Nedvědové. 

Nyní probíhá každý čtvrtek od 16:00 do 17:30 v 1.p. budovy OÚ.

Určen je pro děti od 4 do 10 let.

Kapacita je 14 dětí a v současné době je plně obsazena.

O chod a vedení Skorkováčku se nově od r. 2021 starají členky kulturní komise Eliška Housková, Eva Mikšovská a Petra Nešněrová.

Kromě běžných hodin připravují děti např. vánoční, velikonoční a halloweenskou výzdobu v obci, podnikají výlety do přírody, hrají hry a sportují.

Kroužek dále např. pomáhá při úklidu obce nebo spolupracuje s okolními spolky na organizaci různých akcí.

 

csen
PO: 8:00 - 10:00   15:00 - 17:00
ST:  8:00 - 10:00   15:00 - 17:00