csen
PO: 8:00 - 10:00   15:00 - 17:00
ST:  8:00 - 10:00   15:00 - 17:00
Slider

Historie obce Podbrahy

Vývoj jména Podbrahy

Podbrahy (lidově ty Podbraha, v Podbrahách, z Podbrah, Podbrahák). Podbrahy mají jméno své od výslunného svahu zvaného Brah, kterým vysoký les u Skorkova spadal do údolí Jizery.

Ten zase vděčí za své jméno brahu - jakési otevřené stodole mající střechu na kůlech, do níž se sváželo seno.

1788 Brandeis: Podbrach von
1844 Podbrach, Podbraha
1904 úředně Podbrahy

J. V. Prášek: "Podbrahy mají jméno od výslunného svahu Brahem zvaného, kterým vysoký les u Skorkova spadá do údolí jizerského ... Pod Brahem byly dvě louky panské, na nichž povinni byli Hlavenečtí seno shrabovati a do Brahu svézti. Nynější ves .. vysazeny emfyt. r. 1777."

Vznik obce

Brah byl r. 1651 revírem smíšeného lesa nazývaným Brahným. Pod Brahem byly dvě panské louky, na nichž byli Hlavenečtí povinni shrabovat seno a do brahu svést.

Nynější ves byla vysazena emfyteuticky roku 1777, při tzv. raabizací, kdy vznikaly nové nebo byly obnovovány zaniklé vsi. Noví obyvatelé pocházeli z převážné většiny z řad venkovské chudiny, kterým byla za výhodných podmínek prodána půda z rozparcelovaných panských dvorů. V místě je však archeologickými nálezy doloženo osídlení již v 16. století.

Původní osada byla dlouho budována jen po levé straně silnice (směrem od Boleslavi), na druhé straně stávala osamocená dřevěná zvonička z r. 1864. Ta byla v r. 1898 nahrazena kamennou. Původní malý zvonek byl za I. světové války zrekvírován a po válce nahrazen novým (za 500 Kč).

V zatáčce při silnici na Sojovice byl v r. 1900 postaven kamenný křížek, do něhož byla v červnu 1921 zasazena pamětní deska se jmény padlých spoluobčanů ve světové válce.

Na druhé straně silnice se počalo stavět až těsně před I. světovou válkou.

Podbrahy byly vždy místní částí větší obce. Nejdříve Skorkova, od r. 1986 Sojovic a nyní opět Skorkova.

csen
PO: 8:00 - 10:00   15:00 - 17:00
ST:  8:00 - 10:00   15:00 - 17:00